Tiếng Việt được trình bày bên dưới.
 
[Legal training programme and legal aid for households contracted to protect the mangrove forest in Can Gio district, Ho Chi Minh City]
 
On May 10 and 11, 2022, at Subdivision I, II of the Protection Forest Management Board of Can Gio District, the University of Economics and Law in collaboration with the Protection Forest Management Board of Can Gio District held a training course “Enhancing legal capacity and raising legal awareness of households contracted to protect the mangrove forest in Can Gio District” with the participation of 61 households contracted to protect forests.
 
The training session took place extremely excitingly with the active and dynamic participation of the trainees, along with the dedicated and attentive guidance of teachers from Dr. Doan Thi Phuong Diep (University of Economics and Law, Vietnam National University in Ho Chi Minh city), Dr. Truong Van Vinh (Nong Lam University) and Mrs. Nguyen Thi Thu Lanh (Song Foundation). The open issues related to the forest protection contract, as well as the rights and responsibilities when participating in the task, were well resolved when the participants were comfortable and did not hesitate to share with the teachers.
 
Finally, the training session ended with unforgettable memories not only for the trainees but also for the teachers of the University of Economics and Law, Vietnam National University in Ho Chi Minh city. The teachers’ willingness to face difficulties, the geographical distance as well as the attentive preparation and concentration of the trainees contributed to making the training successful and meaningful.
This project is designed and implemented under the EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam (EU JULE) framework with the financial contribution from the Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF). The JIFF is one of two components of the project “EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam” (EU JULE), funded by the European Union, to promote the rule of law in Vietnam through an accessible and reliable justice system. The Oxfam Organization in Vietnam was selected to act as the Secretariat, on behalf of the EU donor and the Project Steering Committee to manage and support the implementation of the Initiatives within the framework of the JIFF.
________________________
[Chương trình tập huấn nâng cao khả năng và tăng cường nhận thức pháp lý của các hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ]
 
Vào ngày 10 và 11 tháng 5 năm 2022, tại Phân khu I và Phân khu II thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, trường Đại học Kinh tế – Luật phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ tổ chức “Lớp tập huấn nâng cao khả năng và tăng cường nhận thức pháp lý của các hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ”, với sự tham gia của 61 người dân nhận khoán bảo vệ rừng.
 
Buổi tập huấn đã diễn ra vô cùng sôi nổi với sự tham gia tích cực, năng động từ phía các hộ dân, cùng với sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của các thầy, cô như TS. Đoàn Thị Phương Diệp (trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG TP. HCM), TS. Trương Văn Vinh (trường Đại học Nông Lâm); Chị Nguyễn Thị Thu Lành (Sống Foundation); ThS. Bùi Nguyễn Thế Kiệt (Trưởng phòng Quản lý Phát triển tài nguyên, Ban Lãnh đạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ). Buổi tập huấn đã cung cấp cho các hộ dân những thông tin cần thiết liên quan đến vai trò của rừng phòng hộ ven biển, các dịch vụ môi trường rừng, hợp đồng bảo vệ rừng, cũng như những quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, đồng thời giải đáp những vướng mắc thực tế mà các hộ dân gặp phải.
 
Cuối cùng, buổi tập huấn kết thúc đã để lại những kỉ niệm khó quên không chỉ đối với các học viên mà còn là các thầy cô trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG – TP.HCM. Sự không ngại khó khăn trong quá trình di chuyển, khoảng cách về mặt địa lý của các thầy, cô và hộ dân đến địa điểm tập huấn cũng như sự chuẩn bị chu đáo, tập trung học hỏi của người dân đã góp phần khiến cho buổi tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp và đầy ý nghĩa.
—–
Dự án “Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện Cần Giờ, TP. HCM” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến và Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ. Đây là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu u tài trợ và Bộ Tư pháp làm cơ quan chủ quản. Mục tiêu của dự án là nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận. Tổ chức Oxfam tại Việt Nam được lựa chọn đóng vai trò là Ban Thư ký, thay mặt nhà tài trợ EU và Ban Chỉ đạo dự án để quản lý và hỗ trợ thực hiện các Sáng kiến trong khuôn khổ Quỹ JIFF.