[THÔNG BÁO] TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN HỖ TRỢ CHO HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (30/09/2022)

Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh thông báo tuyển 15 cộng tác viên hỗ trợ Hội thảo khoa học “Bảo vệ và Phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn.”  Yêu cầu đối với Cộng tác viên: – Là sinh viên ngành Luật, Trường Đại học Kinh

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI GIA CÔNG ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH (GIA HẠN ĐẾN NGÀY 20/04/2022) (07/04/2022)

MỜI THẦU GÓI GIA CÔNG ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ĐƯỢC GIA HẠN ĐẾN NGÀY 20/04/2022

THƯ MỜI NGHIÊN CỨU: PHÁN QUYẾT NỮ QUYỀN / CALL FOR STUDY: FEMINIST JUDGMENT (18/03/2022)

(THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT ĐƯỢC KÉO DÀI ĐẾN NGÀY 02/5/2022) Công việc: Biên soạn sách về bản án nữ quyền tại Việt NamTrường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (UEL) đang tìm kiếm các học giả quan tâm tham gia nghiên cứu và soạn thảo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA XÂY DỰNG NỘI DUNG TRÊN ỨNG DỤNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ (GIA HẠN ĐẾN NGÀY 05/05/2022) (07/03/2022)

VỊ TRÍ CHUYÊN GIA XÂY DỰNG NỘI DỤNG TRÊN ỨNG DỤNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ GIA HẠN ĐẾN NGÀY 05/05/2022

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA XÂY DỰNG NỘI DUNG TẬP HUẤN BẢO VỆ RỪNG NGẬP MẶN. ( GIA HẠN ĐẾN NGÀY 31/03/2022) (02/03/2022)

VỊ TRÍ CHUYÊN GIA XÂY DỰNG NỘI DUNG TẬP HUẤN ĐƯỢC GIA HẠN ĐẾN NGÀY 31/03/2022