[Tổng kết] Khóa học chuyên đề: “Bảo vệ môi trường tự nhiên theo Luật Nhân đạo Quốc tế” (23/11/2022)

[RECAP] Specialised Course: “Protection of the natural environment under International Humanitarian Law” [Tổng kết] Khóa học chuyên đề: “Bảo vệ môi trường tự nhiên theo Luật Nhân đạo Quốc tế” (Tiếng Việt được trình bày bên dưới) On Tuesday 22 November 2022, the course had the participation of lecturers, students of Hanoi University of Law;

[TỔNG KẾT] HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (13/10/2022)

 📌 Ngày 12/10/2022, dưới sự tài trợ của Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF), Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM đã triển khai thành công Hội thảo Khoa học “Bảo vệ và Phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và

[THÔNG BÁO] DỜI NGÀY TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (19/09/2022)

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)  xin trân trọng thông báo tới quý đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học về một số thay đổi trong kế hoạch tổ chức hội thảo “Bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn”, cụ thể: Thời gian

[GIỚI THIỆU BAN BIÊN TẬP] HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (07/09/2022)

📌Trường Đại học Kinh tế – Luật, thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM (UEL) trân trọng giới thiệu Ban biên tập Hội thảo “Bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn” gồm 07 thành viên:   1. PGS.TS. Lê Vũ Nam – Phó

[THƯ MỜI VIẾT BÀI] HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (10/08/2022)

📌 Trường Đại học Kinh tế – Luật, thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM (UEL), tổ chức hội thảo “Bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn”. Hội thảo là sự kiện trong khuôn khổ của Dự án “Chương trình tập huấn và

[04/8/2022 – HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THUỘC KHUÔN KHỔ CHUỖI BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ VỀ PHỤ NỮ TRONG PHÁP LUẬT – PHÁP LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở HOA KỲ] (05/08/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới. [THE CAN GIO FIELD TRIP IN THE FRAMEWORK OF UEL SPECIAL LECTURE SERIES 2022 ON WOMAN IN THE LAW – THE LAW OF GENDER EQUALITY IN THE U.S] On August 4, Can Gio field trip “The protection of mangrove forests which associate with the livelihood development of women

TOẠ ĐÀM “PHÁT TRIỂN VÀ CHIA SẺ NGUỒN LỰC GIỮA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LUẬT TẠI VIỆT NAM” (25/07/2022)

Ngày 20/7/2022, với vai trò là chủ tịch Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam giai đoạn 2022-2024, Trường Đại học Kinh tế – Luật đã tổ chức tọa đàm “Phát triển và chia sẻ nguồn lực giữa các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam”   Toạ đàm rất

THƯ MỜI THAM DỰ TOẠ ĐÀM: “PHÁT TRIỂN VÀ CHIA SẺ NGUỒN LỰC GIỮA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LUẬT TẠI VIỆT NAM” (18/07/2022)

Thời gian: 08h00 – 12h00 ngày 20/07/2022      Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom Đăng ký tham dự tại https://forms.gle/4A3buh7LcvKFTkFh7  Với vai trò là chủ tịch Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam giai đoạn 2022-2024, Trường Đại học Kinh tế – Luật trân trọng thông báo và

[14/6/2022 – Chương trình tập huấn nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp.HCM] (14/06/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới. [Training programme for enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City] After 03 training sessions at primary and secondary schools in Can Gio district, University of Economics and Law, VNU-HCM continues to organize “Training programme for enhancing awareness about mangroves for students

[1/6/2022 – Chương trình tập huấn nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM] (01/06/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới. [Training programme for enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City] After two impressive training sessions at Can Thanh Primary School and An Thoi Dong Primary School, the University of Economics and Law, VNU-HCM, Ho Chi Minh City has continued to coordinate

Page 1 / 6123456