LEGAL ENGLISH (21/05/2024)

MỤC TIÊU CHUNG Khóa học này hướng đến mục tiêu cung cấp một cơ sở vững chắc về kiến thức và kỹ năng pháp lý cần thiết để giúp học viên thích nghi và thực hành hiệu quả trong môi trường pháp lý quốc tế. Thông qua chương trình giảng dạy được xây dựng một

SPECIALIZED COURSE: LEGAL ENGLISH 2024 (10/05/2024)

CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGẮN HẠN: LEGAL ENGLISH 2024 Nắm bắt được sự cần thiết và tầm quan trọng của tiếng Anh pháp lý đối với người đang và sẽ hành nghề luật, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế – Luật dự kiến tổ

[HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO “KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CÁC QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG CHO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ SỐNG PHỤ THUỘC VÀO RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM”] (12/04/2024)

  Ngày 12/4/2024, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Báo cáo “Khả năng tiếp cận các quyền liên quan đến môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng trên địa bàn

[Sự kiện sắp diễn ra][HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO “KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CÁC QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG CHO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ SỐNG PHỤ THUỘC VÀO RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM”] (09/04/2024)

Hội thảo lấy ý kiến về báo cáo “Khả năng tiếp cận các quyền liên quan đến môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng trên địa bàn TP.HCM” nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các nhóm đối

[HỘI THẢO “HÒA GIẢI TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TẠI TRỌNG TÀI: VAI TRÒ CỦA BÊN THỨ BA TRUNG LẬP VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ TRANH CHẤP”] (05/04/2024)

[WORKSHOP “MEDIATION IN ARBITRAL PROCEEDINGS: THE ROLES OF NEUTRAL THIRD PARTIES AND INFLUENCES ON RESOLVING DISPUTES”] (English caption below) Ngày 05/04/2024, Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã tổ chức “Hội thảo hòa giải trong quá trình giải quyết tại trọng

[TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI TRONG NHIỆM KỲ UEL LÀ CHỦ TỊCH] (18/03/2024)

Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam (VLSN) được thành lập vào tháng 09/2019 đến nay đã thu hút sự tham gia gần 60 cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam và từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong việc trở thành diễn đàn hữu ích để trao

[HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LUẬT Ở VIỆT NAM 2023] (18/03/2024)

Ngày 15/3/2024, tại Trường ĐH Kinh tế – Luật (UEL) đã diễn ra Hội nghị thường niên Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam (Vietnamese Law School Network – VLSN) năm 2023 với đơn vị đầu mối thực hiện là Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh. Trong nhiệm kỳ

Chuỗi chương trình tập huấn: Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Huyện Cần Giờ, Tp. HCM (12/03/2024)

[Training programme for household who contracted to protect forests under the Protection Forest Management Board of Can Gio District, HCMC] Tiếng Việt được trình bày bên dưới. Within the framework of the project “Enhancing the capacity to access environmental justice for vulnerable groups dependent on forests in Ho Chi Minh city”, the Institute of International

Chuỗi chương trình tập huấn: Tăng cường nhận thức bảo vệ rừng ngập mặn và các quyền liên quan đến môi trường cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM (31/01/2024)

[Training program series: Enhancing the Awareness of Mangroves Protection and Environmental Rights for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City] Tiếng Việt được trình bày bên dưới. Within the framework of the project “Enhancing the Awareness of Mangroves Protection and Environmental Rights for Students in Can Gio District, Ho Chi Minh City”, the

[TỔNG KẾT] PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH: TRANH CHẤP VỀ XẢ THẢI GÂY THIỆT HẠI ĐẾN SINH KẾ NGƯỜI DÂN (19/01/2024)

[TỔNG KẾT] PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH: TRANH CHẤP VỀ XẢ THẢI GÂY THIỆT HẠI ĐẾN SINH KẾ NGƯỜI DÂN (English caption below) Vào hai ngày 5/01/2024 và ngày 10/01/2024, Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM do Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh làm đầu mối đã lần lượt tổ chức 02

Page 1 / 1012345 » »