THƯ MỜI NGHIÊN CỨU: PHÁN QUYẾT NỮ QUYỀN / CALL FOR STUDY: FEMINIST JUDGMENT (18/03/2022)

(THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT ĐƯỢC KÉO DÀI ĐẾN NGÀY 02/5/2022) Công việc: Biên soạn sách về bản án nữ quyền tại Việt NamTrường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (UEL) đang tìm kiếm các học giả quan tâm tham gia nghiên cứu và soạn thảo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA XÂY DỰNG NỘI DUNG TRÊN ỨNG DỤNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ (GIA HẠN ĐẾN NGÀY 05/05/2022) (07/03/2022)

VỊ TRÍ CHUYÊN GIA XÂY DỰNG NỘI DỤNG TRÊN ỨNG DỤNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ GIA HẠN ĐẾN NGÀY 05/05/2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (02/03/2022)

Chuyên gia giảng dạy tại buổi tập huấn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (02/03/2022)

Phụ tá tập huấn các tuyên truyền viên

Page 2 / 3123