Trường Đại học Kinh tế – Luật mời Quý đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) gói thầu “In ấn và xuất bản sách Tuyển tập nghiên cứu của Ashgate về Lý thuyết Pháp luật Nữ quyền” – thuộc dự án “Implementation of the Feminist Legal Theory at the UEL” tài trợ bởi Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (RLS).

Thông tin chi tiết, Quý đơn vị vui lòng xem tại thông báo đính kèm.