Buổi giảng chuyên đề online: “Introduction to the Australian Legal System, With Illustrations from Media Law” được trình bày bởi GS. Elizabeth Handsley và GS. June Wang từ trường Luật Đại học Western Sydney, Úc. (With English caption below)Buổi giảng chuyên đề được tổ chức nhằm giới thiệu hệ thống pháp luật Úc dưới góc nhìn từ Luật truyền thông. Đồng thời, buổi giảng cũng cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo tại Trường Luật Đại học Western Sydney và các bước để trở thành luật sư tại Úc.Buổi giảng chuyên đề gồm 3 phần chính:- Phần 1 (14:00 – 15:00): “Introduction to the Australian Legal System, With Illustrations from Media Law” do Giáo sư Elizabeth Handsley trình bày.- Phần 2 (15:00 – 15:10): “Programs at WSU Law School and Pathways to becoming a lawyer in Australia” do Giáo sư June Wang trình bày.- Phần 3 (15:10 – 15:30): Q&A

THỜI GIAN: 14:00 – 15:30 ngày 05/11/2020.

HÌNH THỨC: Online qua Zoom (Ngoài truy cập cá nhân, các em cũng có thể tham gia buổi giảng tại phòng A.812 Trường Đại học Kinh tế – Luật)

KHÁCH MỜI:- Giáo sư Elizabeth Handsley;- Giáo sư June Wang.

PHÍ THAM DỰ: Hoàn toàn miễn phí.

QUYỀN LỢI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH- Kiến thức về hệ thống luật pháp tại Úc và chương trình luật tại WSU, lộ trình trở thành luật sư tại Úc;- Giao lưu, tương tác trực tiếp cùng các giáo sư, tiến sĩ giàu kinh nghiệm;- Học tập, rèn luyện tiếng anh Pháp lý.

ĐĂNG KÝ THAM GIA: https://forms.gle/oZiosGZdZbu2vFCU8 Hạn cuối: 02/11/2020—-Mọi thắc mắc liên quan đến buổi giảng, các em vui lòng liên hệ: Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ- Email: alc@uel.edu.vn- ĐT: (028) 37244 514 – Ext: 6525#Hộithảo#Seminar#WSU#UEL _________________________________________________

[Special Online Seminar]: “Introduction to the Australian Legal System, With Illustrations from Media Law” presented by Professor Elizabeth Handsley and Professor June Wang from Western Sydney University Law School.The seminar was organized to introduce the Australian legal system from the perspective of Media Law. The seminar also provides information about programs at the Western Sydney University Law School and the steps to becoming a lawyer in Australia.The seminar includes 3 parts:- Part 1 (2 – 3 pm): “Introduction to the Australian Legal System, With Illustrations from Media Law” given by Professor Elizabeth Handsley.- Part 2 (3 – 3:10 pm): “Programs at WSU Law School and Pathways to becoming a lawyer in Australia” given by Professor, Doctor June Wang.- Part 3 (3:10 – 3:30 pm): Q&A

TIME: 02pm – 03:30pm on 5 November, 2020

FORM: Online via Zoom (In addition to personal access, participants can join the seminar in room A.812)

GUEST:- Professor Elizabeth Handsley;- Professor June Wang.

FEE: 100% FREE.

BENEFITS RECEIVED:- Knowledge of the legal system in Australia and the legal education system at WSU, the pathways to becoming a lawyer in Australia;- Exchange and interact directly with experienced professors;- Learn and practice Legal English.

REGISTRATION: https://forms.gle/oZiosGZdZbu2vFCU8 Deadline: 02/11/2020—- For more information, please contact: American Law Center

– Email: alc@uel.edu.vn

– Tel: (028) 37244 514

– Ext: 6525