[CALL FOR ABSTRACT] INTERNATIONAL HYBRID CONFERENCE “ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CLIMATE CHANGE POLICIES AND LAW 2023: INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGISLATION REACHING NET-ZERO EMISSIONS – THE PERSPECTIVE OF DEVELOPING COUNTRIES” (EPCCPL 2023)

(Tiếng Việt được trình bày bên dưới)

📌 The University of Economics and Law, VNU-HCM (UEL), Hanoi Law University (HLU), and Hue University of Law (HUL) will jointly organize an international hybrid conference entitled Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions – the Perspective of Developing Countries (EPCCPL 2023).

📌 The conference aims to provide a platform and open dialogue for scholars, researchers, policymakers, lawyers, other interested parties to discuss and share their research, ideas, recommendations for policies, and legal framework towards the goal of achieving net-zero emissions in the context of Vietnam and other developing countries lacking experience in selecting and implementing appropriate policies, and the shortage of finance for combating this phenomenon.

📌 We welcome submissions on a broad range of topics related to environmental protection and climate policies and law, including but not limited to:

 • Climate Change and Human Rights, Gender;
 • Multilateral Environmental Agreements: Effectiveness, Impacts and Structural Challenges;
 • International and National Climate Litigation;
 • Governing Climate Change: Legislation, Regulation and Rule of Law;
 • Climate Change and The Law of The Sea;
 • Climate Change and International Trade and Investment Law;
 • Tort Law and Climate Change Mitigation;
 • Environmental and Climate Justice;
 • States’ Extraterritorial Jurisdiction to Regulate and/or to Enforce Climate Change Policies and Law;
 • The Rules on Renewable Energy and Emissions Trading;
 • Legal Perspectives on Climate Neutrality, Green Economy and Sustainable Growth;
 • Legal Perspectives on Reducing Emissions from Deforestation & Forest Degradation (REDD+) and Blue Carbon;
 • Other related topics.

📝 The timeline is anticipated as follows:

 • Deadline for submission of abstract: 22 June 2023;
 • Invitation to submit full manuscripts: 07 July 2023;
 • Deadline for submission of full manuscripts: 22 September 2023;
 • Conference date: 01 December 2023 (to be confirmed).

✉️ Information inquiries and submission: iicl.events@uel.edu.vn

Best regards./.

——————————————————————

📌 Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions – the Perspective of Developing Countries (EPCCPL 2023).  

📌 Hội thảo được tổ chức với mục tiêu mang đến một diễn đàn đối thoại cởi mở cho các học giả, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, luật sư và các cá nhân, tổ chức khác có quan tâm cùng trao đổi các nghiên cứu, ý tưởng, kiến nghị chính sách và pháp luật hướng đến mục tiêu đạt phát thải ròng bằng ‘0’ trong bối cảnh Việt Nam và các quốc gia đang phát triển khác còn thiếu kinh nghiệm ban hành và thực thi các quy định có liên quan cũng như nguồn tài chính cần thiết để ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu. 

📌 Ban tổ chức trân trọng kính mời các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và các cá nhân quan tâm viết bài tham gia Hội thảo với chủ đề bao gồm (nhưng không giới hạn) vào các nội dung sau:

 • Biến đổi khí hậu và quyền con người, giới;
 • Hiệp định Môi trường đa phương: Những thách thức liên quan đến hiệu lực, tác động và cấu trúc;
 • Giải quyết tranh chấp về khí hậu ở phạm vi quốc gia và quốc tế;
 • Quản trị biến đổi khí hậu: Quy định, Pháp luật và Pháp quyền;
 • Biến đổi khí hậu và Luật Biển;
 • Biến đổi khí hậu và Luật Thương mại Quốc tế, Luật Đầu tư Quốc tế;
 • Quyền tài phán ngoài lãnh thổ của quốc gia về điều chỉnh và/hoặc thực thi chính sách và pháp luật về biến đổi khí hậu;
 • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và giảm thiểu biến đổi khí hậu;
 • Công lý môi trường, công lý khí hậu;
 • Quy định pháp luật về năng lượng tái tạo và mua bán phát thải;
 • Một số khía cạnh pháp lý về trung hòa cacbon, kinh tế xanh và phát triển bền vững;
 • Một số khía cạnh pháp lý về Giảm phát thải từ Mất rừng và Suy thoái rừng (REDD) và cacbon xanh;
 • Các chủ đề khác có liên quan.

📝 Các mốc thời gian quan trọng:

 • Hạn nộp tóm tắt bài viết: 22/6/2023;
 • Thư mời gửi bài viết hoàn chỉnh: 07/7/2023;
 • Hạn nộp bài viết hoàn chỉnh: 22/9/2023;
 • Thời gian tổ chức hội thảo (dự kiến): 01/12/2023.

✉️ Gửi tóm tắt bài viết đến địa chỉ email: iicl.events@uel.edu.vn

BTC rất hân hạnh nhận được sự quan tâm và đóng góp của quý đại biểu đến với hội thảo. 

Trân trọng./.

——————————————————————————————————————–