THƯ MỜI BÁO GIÁ IN ẤN VÀ XUẤT BẢN CẨM NANG GIẢNG DẠY PHÁP LUẬT CỘNG ĐỒNG (14/05/2024)

Trường Đại học Kinh tế – Luật mời Quý đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) gói thầu “In ấn và xuất bản Cẩm nang giảng dạy pháp luật cộng đồng” tài trợ bởi Quỹ thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ EU JULE JIFF) Thông tin chi tiết,

THƯ MỜI BÁO GIÁ IN ẤN VÀ XUẤT BẢN SÁCH THAM KHẢO 101 CÂU HỎI ĐÁP VỀ CÔNG LÝ MÔI TRƯỜNG (13/05/2024)

Trường Đại học Kinh tế – Luật mời Quý đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) gói thầu “In ấn và xuất bản Sách tham khảo 101 câu hỏi đáp về công lý môi trường” tài trợ bởi Quỹ thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ EU JULE JIFF)

THƯ MỜI BÁO GIÁ IN ẤN VÀ XUẤT BẢN KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (03/05/2024)

Trường Đại học Kinh tế – Luật mời Quý đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn (nộp báo giá) gói thầu “In ấn và xuất bản Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Bảo vệ và Phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn” tài trợ bởi

[HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ BÁO CÁO “KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CÁC QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG CHO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ SỐNG PHỤ THUỘC VÀO RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM”] (12/04/2024)

  Ngày 12/4/2024, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Báo cáo “Khả năng tiếp cận các quyền liên quan đến môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng trên địa bàn

Chuỗi chương trình tập huấn: Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Huyện Cần Giờ, Tp. HCM (12/03/2024)

[Training programme for household who contracted to protect forests under the Protection Forest Management Board of Can Gio District, HCMC] Tiếng Việt được trình bày bên dưới. Within the framework of the project “Enhancing the capacity to access environmental justice for vulnerable groups dependent on forests in Ho Chi Minh city”, the Institute of International

Chuỗi chương trình tập huấn: Tăng cường nhận thức bảo vệ rừng ngập mặn và các quyền liên quan đến môi trường cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM (31/01/2024)

[Training program series: Enhancing the Awareness of Mangroves Protection and Environmental Rights for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City] Tiếng Việt được trình bày bên dưới. Within the framework of the project “Enhancing the Awareness of Mangroves Protection and Environmental Rights for Students in Can Gio District, Ho Chi Minh City”, the

[TỔNG KẾT] PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH: TRANH CHẤP VỀ XẢ THẢI GÂY THIỆT HẠI ĐẾN SINH KẾ NGƯỜI DÂN (19/01/2024)

[TỔNG KẾT] PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH: TRANH CHẤP VỀ XẢ THẢI GÂY THIỆT HẠI ĐẾN SINH KẾ NGƯỜI DÂN (English caption below) Vào hai ngày 5/01/2024 và ngày 10/01/2024, Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM do Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh làm đầu mối đã lần lượt tổ chức 02

Page 1 / 512345