[TỔNG KẾT] Hội thảo Khởi động dự án “Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng trên địa bàn TP.HCM” và Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến người dân cho Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính Phủ. (02/10/2023)

Năm 2021-2022, Trường Đại học Kinh tế – Luật với đầu mối là Viện pháp luật quốc tế và so sánh, đã ứng tuyển và triển khai sáng kiến cho tài trợ đợt 3 của Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư Pháp (Quỹ JIFF) được tài trợ bởi EU và quản lý bởi Bộ Tư

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT CHO CÁC ĐƠN VỊ NHẬN TÀI TRỢ BỞI EU JULE JIFF ĐỢT 4 (11/08/2023)

(English caption below) 📌 Ngày 09-10/8/2023, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM, một trong 17 đối tác nhận tài trợ bởi EU JULE JIFF đợt 4, đã tham gia chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án tại TP.HCM 📌

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN CHO CÁC ĐƠN VỊ NHẬN TÀI TRỢ BỞI EU JULE JIFF ĐỢT 4 (04/08/2023)

(English caption below)   Ngày 01-02/8/2023, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM, một trong 17 đối tác nhận tài trợ bởi EU JULE JIFF đợt 4, đã tham gia chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án tại Hà Nội.

[SÁNG KIẾN CỦA IICL ĐƯỢC NHẬN TÀI TRỢ TỪ QUỸ JIFF ĐỢT 4 (EU JULE JIFF)] (31/05/2023)

(English caption below) Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế – Luật (IICL) vui mừng thông báo sáng kiến của Viện đã được Bộ tư pháp phê duyệt để triển khai trong khuôn khổ dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do

[TỔNG KẾT] HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (13/10/2022)

 📌 Ngày 12/10/2022, dưới sự tài trợ của Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF), Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM đã triển khai thành công Hội thảo Khoa học “Bảo vệ và Phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và

[THÔNG BÁO] DỜI NGÀY TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (19/09/2022)

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)  xin trân trọng thông báo tới quý đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học về một số thay đổi trong kế hoạch tổ chức hội thảo “Bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn”, cụ thể: Thời gian

[GIỚI THIỆU BAN BIÊN TẬP] HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (07/09/2022)

📌Trường Đại học Kinh tế – Luật, thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM (UEL) trân trọng giới thiệu Ban biên tập Hội thảo “Bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn” gồm 07 thành viên:   1. PGS.TS. Lê Vũ Nam – Phó

[THƯ MỜI VIẾT BÀI] HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (10/08/2022)

📌 Trường Đại học Kinh tế – Luật, thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM (UEL), tổ chức hội thảo “Bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn”. Hội thảo là sự kiện trong khuôn khổ của Dự án “Chương trình tập huấn và

Page 1 / 3123