[04/8/2022 – HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THUỘC KHUÔN KHỔ CHUỖI BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ VỀ PHỤ NỮ TRONG PHÁP LUẬT – PHÁP LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở HOA KỲ] (05/08/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới. [THE CAN GIO FIELD TRIP IN THE FRAMEWORK OF UEL SPECIAL LECTURE SERIES 2022 ON WOMAN IN THE LAW – THE LAW OF GENDER EQUALITY IN THE U.S] On August 4, Can Gio field trip “The protection of mangrove forests which associate with the livelihood development of women

[14/6/2022 – Chương trình tập huấn nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp.HCM] (14/06/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới. [Training programme for enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City] After 03 training sessions at primary and secondary schools in Can Gio district, University of Economics and Law, VNU-HCM continues to organize “Training programme for enhancing awareness about mangroves for students

[1/6/2022 – Chương trình tập huấn nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM] (01/06/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới. [Training programme for enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City] After two impressive training sessions at Can Thanh Primary School and An Thoi Dong Primary School, the University of Economics and Law, VNU-HCM, Ho Chi Minh City has continued to coordinate

[18, 19/2022 – Chương trình tập huấn nâng cao khả năng và tăng cường nhận thức pháp lý của các hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ] (19/05/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới. [Legal training programme and legal aid for households contracted to protect the mangrove forest in Can Gio district, Ho Chi Minh City] On May 18 and 19, 2022, at Subdivision IV, VII, V and Subdivision VI of the Protection Forest Management Board of Can Gio District, the University

[18,19/5/2022 – Chương trình tập huấn nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM] (19/05/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới. [Training programme for enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City] On May 18 and 19, 2022, the University of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh City has cooperated with Can Thanh Primary School and An Thoi Dong Primary

[10, 11/5/2022 – Chương trình tập huấn nâng cao khả năng và tăng cường nhận thức pháp lý của các hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ] (11/05/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới.   [Legal training programme and legal aid for households contracted to protect the mangrove forest in Can Gio district, Ho Chi Minh City]   On May 10 and 11, 2022, at Subdivision I, II of the Protection Forest Management Board of Can Gio District, the University of Economics

THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT VỀ BẢN ÁN NỮ QUYỀN” (12/04/2022)

14h00 – 20h00 ngày 22 và 23/04/2022 —————- Trường Đại học Kinh tế – Luật và online qua Zoom —————- Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) – ĐHQG TP.HCM và đối tác của chúng tôi, tổ chức Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á, trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà khoa học và những

[Field trip at Can Gio district, HCMC] (15/01/2022)

(Tiếng Việt được trình bày bên dưới)   On January 12-14, 2022, representatives from University of Economics and Law, VNU-HCM including Dr. Dao Gia Phuc (Managing Director of the Institute of International and Comparative Law), Dr. Trinh Thuc Hien (Deputy Managing Director the Institute of International and Comparative Law) and Dr. Truong Van Vinh (Deputy

[INTRODUCTION TO PANEL OF INTERNATIONAL HYBRID CONFERENCE 2021: FEMINISM, GENDER AND LAW] (25/10/2021)

  29 October 2021, Hanoi time: 8:00am – 5:00pm   (Tiếng Việt được trình bày bên dưới)   Register to join the conference via Zoom: https://forms.gle/BCGSaTMDrQwjScCk8   We are delighted to announce panel sessions and the tentative schedule of the Conference on Feminism, Gender and Law 2021.   Please note that there will be concurrent

Announcement of the project on “Legal training programme and legal aid for residents who participate in forest management and protection and who rely on forests for livelihood in Can Gio district, Ho Chi Minh City” (07/09/2021)

The Institute of International and Comparative Law, the University of Economics and Law (IICL – UEL) has successfully won a project under the framework of the EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam (EU JULE) with the financial contribution from the Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF).   The Justice Initiatives Facilitation Fund (EU

Page 1 / 212