[TỔNG KẾT] HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (13/10/2022)

 📌 Ngày 12/10/2022, dưới sự tài trợ của Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF), Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM đã triển khai thành công Hội thảo Khoa học “Bảo vệ và Phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và

[THÔNG BÁO] DỜI NGÀY TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC: “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (19/09/2022)

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)  xin trân trọng thông báo tới quý đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học về một số thay đổi trong kế hoạch tổ chức hội thảo “Bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn”, cụ thể: Thời gian

[GIỚI THIỆU BAN BIÊN TẬP] HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (07/09/2022)

📌Trường Đại học Kinh tế – Luật, thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM (UEL) trân trọng giới thiệu Ban biên tập Hội thảo “Bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn” gồm 07 thành viên:   1. PGS.TS. Lê Vũ Nam – Phó

[THƯ MỜI VIẾT BÀI] HỘI THẢO KHOA HỌC “BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG NGẬP MẶN: CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN” (10/08/2022)

📌 Trường Đại học Kinh tế – Luật, thành viên của Đại học Quốc gia TP. HCM (UEL), tổ chức hội thảo “Bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn”. Hội thảo là sự kiện trong khuôn khổ của Dự án “Chương trình tập huấn và

[04/8/2022 – HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THUỘC KHUÔN KHỔ CHUỖI BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ VỀ PHỤ NỮ TRONG PHÁP LUẬT – PHÁP LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở HOA KỲ] (05/08/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới. [THE CAN GIO FIELD TRIP IN THE FRAMEWORK OF UEL SPECIAL LECTURE SERIES 2022 ON WOMAN IN THE LAW – THE LAW OF GENDER EQUALITY IN THE U.S] On August 4, Can Gio field trip “The protection of mangrove forests which associate with the livelihood development of women

[14/6/2022 – Chương trình tập huấn nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp.HCM] (14/06/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới. [Training programme for enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City] After 03 training sessions at primary and secondary schools in Can Gio district, University of Economics and Law, VNU-HCM continues to organize “Training programme for enhancing awareness about mangroves for students

[1/6/2022 – Chương trình tập huấn nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM] (01/06/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới. [Training programme for enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City] After two impressive training sessions at Can Thanh Primary School and An Thoi Dong Primary School, the University of Economics and Law, VNU-HCM, Ho Chi Minh City has continued to coordinate

[18, 19/2022 – Chương trình tập huấn nâng cao khả năng và tăng cường nhận thức pháp lý của các hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ] (19/05/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới. [Legal training programme and legal aid for households contracted to protect the mangrove forest in Can Gio district, Ho Chi Minh City] On May 18 and 19, 2022, at Subdivision IV, VII, V and Subdivision VI of the Protection Forest Management Board of Can Gio District, the University

[18,19/5/2022 – Chương trình tập huấn nâng cao khả năng nhận thức về rừng ngập mặn cho học sinh tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM] (19/05/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới. [Training programme for enhancing awareness about mangroves for students in Can Gio District, Ho Chi Minh City] On May 18 and 19, 2022, the University of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh City has cooperated with Can Thanh Primary School and An Thoi Dong Primary

[10, 11/5/2022 – Chương trình tập huấn nâng cao khả năng và tăng cường nhận thức pháp lý của các hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng ngập mặn Cần Giờ] (11/05/2022)

Tiếng Việt được trình bày bên dưới.   [Legal training programme and legal aid for households contracted to protect the mangrove forest in Can Gio district, Ho Chi Minh City]   On May 10 and 11, 2022, at Subdivision I, II of the Protection Forest Management Board of Can Gio District, the University of Economics

Page 1 / 212