📌 Hội thảo lấy ý kiến về báo cáo “Khả năng tiếp cận các quyền liên quan đến môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng trên địa bàn TP.HCM” nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng trên địa bàn TP.HCM”, được tổ chức với mục tiêu giúp nhóm nghiên cứu nhận được góp ý từ các chuyên gia và các bên liên quan trước khi hoàn thiện bản chính thức gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước.
📌 Dự án “Tăng cường năng lực tiếp cận công lý môi trường cho các nhóm đối tượng yếu thế sống phụ thuộc vào rừng trên địa bàn TP.HCM” được triển khai từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024, do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ lần thứ 4. Trong đó, Quỹ JIFF là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu u tài trợ, nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận, do Bộ Tư Pháp làm cơ quan chủ quản.
📌Thời gian: 8:30-11:30, thứ 6 ngày 12/4/2024.
📌Địa điểm: Khách sạn Aristo, 3A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
📌 Đối tượng tham gia: Các học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, hoạch định chính sách, nghiên cứu sinh và học viên cao học;
Hạn đăng ký: 11:00 ngày 11/4/2024


, ,