[WORKSHOP “MEDIATION IN ARBITRAL PROCEEDINGS: THE ROLES OF NEUTRAL THIRD PARTIES AND INFLUENCES ON RESOLVING DISPUTES”]

(English caption below)

📌 Ngày 05/04/2024, Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã tổ chức “Hội thảo hòa giải trong quá trình giải quyết tại trọng tài: Vai trò của bên thứ ba trung lập và tác động đối với việc xử lý tranh chấp” với sự tham dự của hơn 100 đại biểu trong và ngoài nước thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại UEL, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh(IICL) rất hân hạnh đảm nhận vai trò đầu mối tổ chức Hội thảo.

📌 Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS Lê Vũ Nam – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG-HCM, Trọng tài viên VIAC; TS. Đào Gia Phúc – Viện trưởng Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, UEL; TS. Lê Nguyễn Gia Thiện – Trưởng Nhóm nghiên cứu Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Phó trưởng khoa, Khoa Luật, UEL; GS. Jeffrey E. Thomas –Phó Trưởng khoa về Sáng kiến Chiến lược và Chương trình sau Đại học, Giáo sư Luật, Trường Luật, Đại học Missouri – Thành phố Kansas (UMKC); Luật sư Lương Văn Lý, Cố vấn Cao cấp Công ty luật Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers), Trọng tài viên VIAC; Luật sư Châu Việt Bắc – Phó Tổng Thư ký, VIAC; Luật sư Ngô Quỳnh Anh, Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH EP Legal; Luật sư Phạm Quốc Tuấn, Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH DIMAC, Trọng tài viên VIAC, Hòa giải viên VMC.

📌 Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Lê Vũ Nam nhấn mạnh Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nghiên cứu sinh, các sinh viên cao học cùng toàn thể giảng viên, sinh viên cùng trao đổi, thảo luận về những vấn đề lí luận, thực tiễn, kinh nghiệm liên quan đến việc hòa giải trong quá trình giải quyết trọng tài trong thời gian qua; đồng thời, Hội thảo sẽ góp phần triển khai định hướng nghiên cứu pháp luật trọng tài thương mại quốc tế của Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, UEL.

📌 Các chủ đề trình bày:

Tham luận 1: Hoạt động hòa giải ở các giai đoạn trước khi thành lập Hội đồng Trọng tài: Thoả thuận của các bên và yếu tố “hòa giải viên” do TS. Lê Nguyễn Gia Thiện trình bày

Tham luận 2: “Thực tiễn quy trình hòa giải trong phiên họp giải quyết tranh chấp: Những xung đột có thể xảy ra và khuyến nghị phạm vi chỉ thị của Hội đồng Trọng tài” do Luật sư Phạm Quốc Tuấn trình bày

Tham luận 3: “Kinh nghiệm quốc tế: Quy trình lồng ghép hoà giải trong trọng tài và khuyến nghị trong việc áp dụng” do Giáo sư Jeffrey E. Thomas trình bày

Tham luận 4: Kiến nghị về quy định liên quan đến hoà giải trong tố tụng trọng tài và lưu ý về vấn đề chuyển đổi phương thức giải quyết tranh chấp do Luật sư Ngô Quỳnh Anh trình bày.

📌 Cuối cùng, phiên thảo luận và giải đáp thắc mắc đã diễn ra sôi nổi với sự điều phối của PGS. TS. Lê Vũ Nam và Luật sư Lương Văn Lý. Nội dung buổi thảo luận xoay quanh các ý kiến liên quan đến việc áp dụng và giải quyết vấn đề hòa giải trong quá trình giải quyết tại trọng tại ở Việt Nam cũng như trên thế giới, đặc biệt là Mĩ. Hội thảo đã khép lại và nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ chuyên gia, các đại biểu tham dự cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài thương mại 2010.

—————-

📌 On April 5, 2024, the University of Economics and Law (UEL), in collaboration with the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC), organized the workshop “Mediation in Arbitral Proceedings: The Roles of Neutral Third Parties and Influences on Resolving Disputes,” with the participation of over 100 delegates from both domestic and international locations, through both in-person and online formats. Moreover, the Institute of International Comparative and Law was honored to take on the role of organizing the workshop.

📌 The workshop was attended by Assoc. Prof. Dr. Le Vu Nam, Vice Rector of the University of Economics and Law, VNU-HCM, VIAC Arbitrator; Dr. Dao Gia Phuc, Managing Director of the Institute of International and Comparative Law, University of Economics and Law, VNU-HCM; Dr. Le Nguyen Gia Thien, Vice Dean of the Law Faculty, Research Director of the Institute of International and Comparative Law, University of Economics and Law, VNU-HCM; Professor Jeffrey E. Thomas, Associate Dean for Strategic Initiatives & Postgraduate Programs, School of Law, University of Missouri – Kansas City (USA); Mr. Chau Viet Bac, Deputy Secretary General of the Vietnam International Arbitration Center; Mr. Pham Quoc Tuan, Managing Lawyer of DIMAC Law Firm Limited Liability Company, VIAC Arbitrator, VMC Mediator; Mr. Luong Van Ly, Senior Advisor of Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers); Ms Ngo Quynh Anh, Managing Lawyer of EP Legal Limited Liability Company, and other lecturers, lawyers from UEL, VIAC, along with many domestic and international delegates.

📌 In his opening speech, Assoc. Prof. Dr. Le Vu Nam emphasized that the workshop served as a forum for experts, researchers, postgraduate students, and all faculty and students to exchange ideas and discuss theoretical issues, practical experiences related to mediation in the arbitration process. He further emphasized the workshop’s role in advancing the research agenda on international commercial arbitration law set forth by the Institute of International and Comparative Law, UEL.

📌There are 04 discourses:

Discourse 1: “Mediation prior to the constitution of the arbitral tribunal: The parties’s agreement and “mediator” factor” represented by speaker Dr. Le Nguyen Gia Thien

Discourse 2: “Practices of mediation proceedings during the arbitration hearing: Potential conflicts and suggestions for the tribunal’s directions” represented by Mr. Pham Quoc Tuan

Discourse 3: “International approach: Proceedings of concurrent mediation-arbitration and recommendations for applying this provision” represented by Prof. Jeffrey E. Thomas

Discourse 4: “Recommendations for regulations on mediating in the arbitral proceedings and notes about changing dispute resolution methods” represented by Ms. Ngo Quynh Anh

📌Finally, the discussion session and Q&A were conducted enthusiastically under the coordination of Assoc. Prof. Dr. Le Vu Nam and Mr Luong Van Ly. Various opinions related to the application and resolution of mediation issues in arbitration proceedings in Vietnam and worldwide, particularly in the United States, were addressed. The workshop concluded with valuable contributions from experts and delegates, aimed at amending and supplementing the Commercial Arbitration Law 2010.

#UEL#VIAC#IICL, ,