Tiếng Anh được trình bày bên dưới
(English caption below)
 
Trong tuần học thứ 4 và 5, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2023, các buổi học tiếp theo thuộc khuôn khổ Khóa học Legal English 2023 đã diễn ra suôn sẻ và nhận được những phản hồi tích cực từ học viên. Sau mỗi buổi học, các bạn đều đánh giá cao chất lượng giảng dạy của giảng viên đồng thời chia sẻ bản thân đã cải thiện được các kỹ năng liên quan.
 
Với chuyên đề “Negotiation”, ThS. Phùng Thị Ngọc Lợi và ThS. Phạm Lộc Hà đã cung cấp cho học viên bài giảng hữu ích đi kèm nhiều bài tập vận dụng giúp các bạn phát triển kỹ năng đàm phán và giao tiếp pháp lý, cũng như có cái nhìn tổng quan về phương pháp và cách thức đàm phán.
 
Trong buổi thi kết thúc chuyên đề, học viên làm việc nhóm và tham gia vào các phiên đàm phán giả định bằng tiếng Anh. ThS. Phùng Thị Ngọc Lợi, ThS. Phạm Lộc Hà và ThS. Đỗ Triệu Anh Kiệt đã đưa ra những nhận xét, góp ý chi tiết, trọng tâm và chỉ ra điểm yếu, điểm mạnh của từng nhóm qua mỗi phiên đàm phán.
 
Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn các giảng viên đã mang đến những kiến thức bổ ích và nhiều hoạt động thiết thực cho học viên tham dự trong khuôn khổ Khóa học. Bên cạnh việc hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao, các bạn học viên đều năng nổ và chủ động trong quá trình học tập trên lớp.
——————
During the 4th and 5th course weeks, from July 29 to August 5, 2023, the next sessions within the frame of Specialized Course Legal English 2023 went smoothly and received positive feedback from learners. After each session, learners highly evaluated the teaching quality of the lecturers and shared that their related skills were improved.
 
In the Negotiation Module, Ms. Pham Loc Ha (LL.M.) and Mrs. Phung Thi Ngoc Loi (LL.M.) provided learners with useful lectures accompanied by many practical exercises to help them hone their negotiation skills, as well as have an overview of the negotiation theories and strategies.
 
In the Module final exam, students worked in groups and participated in mock negotiations in English. Ms. Pham Loc Ha (LL.M.), Mrs. Phung Thi Ngoc Loi (LL.M.) and Mr. Do Trieu Anh Kiet (LL.M.) gave detailed and focused comments and suggestions while pointing out the weaknesses and strengths of each group through each negotiation session.
 
The Organizing Committee would like to express our sincere gratitude to our lecturers for bringing both useful knowledge and practical activities to the learners within the framework of the Course. In addition to completing the assigned exercises, the learners stayed all energetic and proactive in class.