(With Vietnamese caption below)

 

We are delighted to introduce the Editorial Board of the Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions – the Perspective of Developing Countries Conference: consisting of 8 members:

 

 1. Assoc. Prof. Le Vu Nam – Vice-Rector, Advisor at Institute of International and Comparative Law, the University of Economics and Law, Viet Nam National University Ho Chi Minh City.
 2. Assoc. Prof. Nguyen Duy Phuong, Vice-Rector, Hue University School of Law
 3. Dr. Dao Gia Phuc – Managing Director at Institute of International and Comparative Law, the University of Economics and Law, Viet Nam National University Ho Chi Minh City.
 4. Dr. Nguyen Thi Hong Yen, Head of the Public International Law Division, Hanoi Law University
 5. Dr. Nguyen Thi Hong Trinh – Dean of International Law Department, Hue University School of Law 
 6. Prof. Andrew R.Klein – Dean of Wake Forest University School of Law, US.
 7. Prof. Yuko Nishitani – Kyoto University, Japan; Vice President of the Hague Academy of International Law
 8. Prof. Zhang Hui, Southwest University of Political Science & Law, China

 

We would like to extend our heartfelt gratitude and deep appreciation for your valuable contributions to the conference.

 

Regarding the Conference: 

Date: 1 December 2023

Venue: The University of Economics and Law, No.669, National Highway 1, Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City. 

For more information, please access the website: 

https://epccpl.uel.edu.vn 

 

——————————–

Chúng tôi trân trọng giới thiệu Ban biên tập Hội thảo quốc tế: Environmental Protection and Climate Change Policies and Law 2023: International and National Legislation Reaching Net-Zero Emissions – the Perspective of Developing Countries, bao gồm 8 thành viên:

 1. PGS.TS Lê Vũ Nam – Phó Hiệu trưởng,Cố vấn Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM.
 2. PGS.TS Nguyễn Duy Phương – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Luật, Đại học Huế
 3. TS. Đào Gia Phúc – Viện trưởng,Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM.
 4. TS.Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng bộ môn Công pháp quốc tế , trường Đại học Luật Hà Nội.
 5. TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh – Trưởng khoa, Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế.
 6. GS. Andrew R. Klein – Hiệu trưởng Trường Luật Đại học Wake Forest, Hoa Kỳ.
 7. GS. Yuko Nishitani – Đại học Kyoto, Nhật Bản; Phó chủ tịch Học viện Luật Quốc tế The Hague.
 8. GS. Zhang Hui, Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam, Trung Quốc.

Chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến những đóng góp của Quý chuyên gia đối với Hội thảo.

Thông tin về Hội thảo: 

Ngày: 01 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế – Luật, 669 Quốc lộ 1A, khu phố 3, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập các trang web dưới đây:

https://epccpl.uel.edu.vn