Tiếng Anh được trình bày bên dưới
(English caption below)
 
Khóa học Legal English 2023 do Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh (UEL) tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.
 
Trải qua 6 tuần học liên tiếp với 4 chuyên đề khác nhau và 1 online seminar, Ban Tổ chức luôn nhận được sự đánh giá cao từ các bạn học viên, từ chất lượng giảng dạy của giảng viên, tính đa dạng của tài liệu đi kèm, và môi trường học tập luôn tạo điều kiện tối đa về mọi mặt cho học viên.
 
Ban Tổ chức một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ giảng viên đã rất tâm huyết và mang đến những kiến thức bổ ích và nhiều hoạt động thiết thực xuyên suốt Khóa học.
 
Cảm ơn các bạn học viên đã luôn giữ vững tinh thần học tập chủ động và hoàn thành xuất sắc Khóa học. Ban Tổ chức tin rằng các bạn đã có một trải nghiệm tuyệt vời với Khóa học.
 
Và sau đây là những chia sẻ thực tế sau khi trải nghiệm Khóa học dưới nhiều góc nhìn khác nhau từ các bạn học viên.
——————
 
Specialized Course Legal English 2023 organized by the Institute of International and Comparative Law (UEL) has ended successfully.
 
After 6 consecutive weeks with 4 different modules and 1 online seminar, the Organizing Committee has always received high evaluation from the learners, from the teaching quality of the lecturers, the diversity of the teaching materials, and the learning environment always creating maximum conditions for students in all aspects.
 
Once again, the Organizing Committee would like to express our sincere gratitude to the lecturers who have been very enthusiastic and brought useful knowledge and practical activities throughout the Course.
 
Thank you, learners, for always maintaining the spirit of active learning and successfully completing the Course. The Organizing Committee believes that you all had a great experience with the Course.
 
And here is the actual sharing after experiencing the Course from different perspectives from the learners.