📌 Buổi thảo luận về định hướng nghiên cứu Kinh tế học – Pháp luật
🗓 27/5/2021
Dựa trên sáng kiến về việc xây dựng định hướng nghiên cứu Kinh tế học Pháp luật tại Trường Đại học Kinh tế – Luật, vào ngày 27 tháng 5 năm 2021, dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng nhà trường, một buổi thảo luận đã được diễn ra với sự tham gia của Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh (IICL), Trung tâm Nghiên cứu Tài chính và Kinh tế (CFER) cùng một số thầy cô từ các Khoa.
Buổi thảo luận xoay quanh ý tưởng hình thành một nhóm nghiên cứu mạnh ứng dụng phương pháp nghiên cứu này, đồng thời ghi nhận những ý tưởng, đóng góp của các thành viên tham gia cũng như đề xuất các đề tài nghiên cứu khả thi trong thời gian tới.
———————
📌 Discussion on economics and law research initiatives
🗓 27 May 2021
With the initiative and guidance from Assoc. Prof. Nguyen Tien Dzung – the Rector of UEL, the Institute of International and Comparative Law (IICL), the Centre for Financial and Economic Research (CFER), and lecturers of some faculties had a colloquy on the research orientation of ‘law and economics’.
The colloquy involved the ideas of forming a strong research group for the benefit of this research method and sharing potential topics to be conducted in the near future.