Tiếng Việt được trình bày bên dưới.

[THE CAN GIO FIELD TRIP IN THE FRAMEWORK OF UEL SPECIAL LECTURE SERIES 2022 ON WOMAN IN THE LAW – THE LAW OF GENDER EQUALITY IN THE U.S]

On August 4, Can Gio field trip “The protection of mangrove forests which associate with the livelihood development of women in households contracted to protect forests in Can Gio district” was held at The Protection Forest Management Board in Can Gio district and ended the UEL special lecture series 2022 on “Woman in the Law – The Law of Gender Equality in the U.S” jointly implemented by the University of Economics and Law and the Rosa – Luxemburg Stiftung. The field trip with the participation of Prof. Elizabeth Porter (Interim Dean of Law School, University of Washington), Dr. Dao Gia Phuc (Managing Director of the Institute of International and Comparative Law), Dr. Trinh Thuc Hien (Deputy Managing Director of the Institute of International and Comparative Law) and over 20 lecturers, graduate students, students from law training institutions in Viet Nam such as University of Economics and Law, VNU-HCM; Hanoi Law University; Faculty of Law, VNU-HN; University of Law, Hue University; Faculty of Law, Can Tho University with experts from notary offices, law firms and activists in feminism field in Ho Chi Minh City.

At the Can Gio Protection Forest Management Board, Mr. Le Thanh Sang (Director of the Center for Communication, Environmental Education, Ecotourism) shared the history of formation, the recovery process after the war, the ecosystem, and the role of the Can Gio mangrove forest for Can Gio in particular and for Ho Chi Minh in general. 

At noon on August 4, we visited a local household of Ms. Nguyen Thi Loan – a female resident who contracted to protect the mangrove forest in Can Gio District. During the talk, Ms. Nguyen Thi Ngoc Thuy (Vice President of the Women’s Union of Can Gio District) shared the activities of the Women’s Union of Can Gio District such as building a women’s shelter. In addition, Ms. Loan shared that her family contracted to protect the mangrove forest in Can Gio District for three generations and she also shared about the life and difficulties of women in Can Gio district. 

In addition, the visiting delegation was honored to receive the welcome of Mr. Tran Quoc Tuan (Head of Division I – Can Gio Protection Forest Management Board). Mr. Tuan also introduced some activities of protecting Can Gio forest. 

In conclusion, we would like to give a special thanks for the useful sharing related to the lecture series on “Woman in the Law – The Law of Gender Equality in the U.S” from Mr. Le Thanh Sang, Ms. Nguyen Thi Ngoc Thuy, Ms. Nguyen Thi Loan and Mr. Tran Quoc Tuan.  

The special lecture series ended with a process of organization, and active participation. The program has achieved much success and received positive feedback from attendees.

 ——————-

[HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THUỘC KHUÔN KHỔ CHUỖI BUỔI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ VỀ PHỤ NỮ TRONG PHÁP LUẬT – PHÁP LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở HOA KỲ]

Vào ngày 04/8 vừa qua, hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Bảo vệ rừng ngập mặn gắn với sự phát triển đời sống của phụ nữ ở hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng tại huyện Cần Giờ” tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ đã khép lại sự kiện “Chuỗi bài giảng chuyên đề về Phụ nữ trong Pháp luật – Pháp luật Bình đẳng Giới ở Hoa Kỳ (UEL Special Lecture Series 2022 on Woman in the Law – The Law of Gender Equality in the U.S)” do Trường Đại học Kinh tế – Luật và Quỹ Rosa – Luxemburg Stiftung phối hợp thực hiện. Chuyến đi thực tế có sự tham gia GS. Elizabeth Porter (Hiệu trưởng Trường Luật, Đại học Washington), TS. Đào Gia Phúc (Viện trưởng Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh), TS. Trịnh Thục Hiền (Phó Viện trưởng, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh) và hơn 20 giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đến từ các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam như Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM; Trường Đại học Luật Hà Nội; Khoa Luật, ĐHQG-HN; Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Khoa Luật, Đại học Cần Thơ cùng với các chuyên gia từ các văn phòng công chứng, công ty luật và các nhà hoạt động nữ quyền hoạt động tại TP.HCM.

Tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, ThS. Lê Thanh Sang (Giám đốc Trung tâm truyền thông, Giáo dục môi trường, du lịch sinh thái) đã chia sẻ lịch sử hình thành, quá trình phục hồi sau chiến tranh, hệ sinh thái cũng như vai trò của rừng ngập mặn đối với huyện Cần Giờ nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. 

Bên cạnh đó, vào sáng cùng ngày đoàn tham quan đã được tới thăm hỏi hộ gia đình chị Nguyễn Thị Loan – một trong những hộ gia đình có chủ hộ nhận khoán bảo vệ rừng là nữ. Tại đây, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giờ) đã chia sẻ công tác của hội liên hiệp phụ nữ tại huyện Cần Giờ và quá trình xây dựng nhà tạm lánh cho các chị em phụ nữ khi gặp khó khăn. Ngoài ra, chị Loan cũng đã chia sẻ đời sống cùng những khó khăn của người phụ nữ tại đây cũng như quá trình nhận khoán bảo vệ rừng qua 3 đời của nhà chị. 

Sau đó, đoàn vinh dự nhận được sự đón tiếp của ông Trần Quốc Tuấn (Trưởng Phân Khu – Khu Dự Trữ Sinh Quyển Rừng Ngập Mặn Cần Giờ) tại Phân khu I, anh Tuấn cũng đã giới thiệu về một số hoạt động bảo vệ rừng tại đây.

Sau cùng, BTC xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ thiết thực từ ThS. Lê Thanh Sang, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy, chị Nguyễn Thị Loan và anh Trần Quốc Tuấn liên quan đến “Chuỗi bài giảng chuyên đề về Phụ nữ trong Pháp luật – Pháp luật Bình đẳng Giới ở Hoa Kỳ”.

Chuỗi bài giảng chuyên đề đã khép lại với một quá trình tổ chức, tham gia đầy sôi nổi. Chương trình đã đạt được nhiều thành công tốt đẹp, đồng thời nhận được những phản hồi tích cực từ người tham dự.