[LEGAL ENGLISH 2023] – CẢM NHẬN HỌC VIÊN SAU KHOÁ HỌC (23/08/2023)

Tiếng Anh được trình bày bên dưới (English caption below)   Khóa học Legal English 2023 do Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh (UEL) tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.   Trải qua 6 tuần học liên tiếp với 4 chuyên đề khác nhau và 1 online seminar, Ban Tổ