📣📣📣

Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Kinh tế – Luật và Trường Đại học Indiana, Robert H.McKinney School of Law, hằng năm trường Đại học Indiana sẽ dành một số suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc của UEL theo học chương trình Thạc sỹ Luật tại đây.

  1. 🎁 Giá trị học bổng: $20.000/ $34.356 (tổng học phí)
  2. 👥 Đối tượng tham gia:
    Phỏng vấn học bổng: Sinh viên chuyên ngành Luật có quan tâm.
    (Thông tin chi tiết: https://bit.ly/2UAOexq )
  3. 📝 Cách thức đăng ký:
    Các em sinh viên có mong muốn tham dự buổi phỏng vấn với đại diện trường Đại học Indiana vui lòng hoàn thành form thông tin cá nhân (https://bit.ly/2PCjSeD ) và gửi về địa chỉ email alc@uel.edu.vn trước ngày 27/11/2019.

Thông tin chi tiết về chương trình Thạc sỹ Luật (LL.M.) tại trường Đại học Indiana các em vui lòng xem tại đường link:
https://mckinneylaw.iu.edu/admissions/llm/index.html
_______

➡ Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Trung tâm Pháp luật Hoa kỳ ALC – UEL
Email: alc@uel.edu.vn
Tel: (028) 37244 514 – Ext: 6525