Tiếng Anh được trình bày bên dưới
(English caption below)
 
Trong tuần học thứ 5 và 6, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 8 năm 2023, các buổi học cuối cùng thuộc khuôn khổ Khóa học Legal English 2023 đã diễn ra suôn sẻ và nhận được những phản hồi tích cực từ học viên. Sau mỗi buổi học, các bạn đều đánh giá cao chất lượng giảng dạy của giảng viên đồng thời chia sẻ bản thân đã cải thiện được các kỹ năng liên quan.
 
Với chuyên đề “Contract Drafting and Review”, ThS. Vũ Thị Ngọc Huyền đã cung cấp cho học viên bài giảng hữu ích đi kèm các bài tập vận dụng giúp các bạn phát triển kỹ năng soạn thảo hợp đồng, cũng như có cái nhìn tổng quan về cách viết một bản tư vấn pháp lý bằng tiếng Anh.
 
Trong buổi học cùng chuyên đề, ThS. Đỗ Triệu Anh Kiệt mang đến bài giảng cung cấp thông tin về thoả thuận cổ đông và những điều khoản cơ bản của một thoả thuận cổ đông. Học viên có cơ hội thực hành đàm phán các điều khoản cụ thể trong thoả thuận cổ đông trực tiếp tại lớp.
 
Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn các giảng viên đã mang đến những kiến thức bổ ích và nhiều hoạt động thiết thực cho học viên tham dự trong khuôn khổ Khóa học. Xuyên suốt Khóa học, các bạn học viên đã luôn giữ vững tinh thần học tập chủ động và tham gia các lớp học đầy đủ.
 
Hãy theo dõi Fanpage Institute of International & Comparative Law – UEL để cập nhật thông tin về sự kiện tổng kết Khóa học Legal English 2023 nhé!
——————
 
During the 5th and 6th course weeks, from August 6 to 12, 2023, the final sessions within the frame of Specialized Course Legal English 2023 went smoothly and received positive feedback from learners. After each session, learners highly evaluated the teaching quality of the lecturers and shared that their related skills were improved.
 
In the Contract Drafting and Review Module, Ms. Vu Thi Ngoc Huyen (LL.M.) provided learners with useful lectures accompanied by practical exercises to help them hone their contract drafting skills, as well as have an overview of the guides to write a legal memorandum.
 
In the session on the same topic, Mr. Do Trieu Anh Kiet (LL.M.) delivers an informative lecture on shareholders’ agreement and basic terms of a shareholders’ agreement. Learners have the opportunity to practice negotiating specific terms in the shareholders’ agreement in class.
 
The Organizing Committee would like to express our sincere gratitude to our lecturers for bringing both useful knowledge and practical activities to the learners within the framework of the Course. Throughout the Course, the learners always maintained the spirit of active learning and participated fully in class.
 
Follow Fanpage Institute of International & Comparative Law – UEL to update information about the closing event of Specialized Course Legal English 2023!