Tiếng Anh được trình bày bên dưới
(English caption below)
 
Vào các ngày Thứ 7 và Chủ nhật, ngày 15,16, 22 và 23 tháng 7 năm 2023, các buổi học tiếp theo thuộc khuôn khổ Khóa học Legal English 2023 đã diễn ra suôn sẻ và nhận được những phản hồi tích cực từ học viên. Sau mỗi buổi học, các bạn đều đánh giá cao chất lượng giảng dạy của giảng viên đồng thời chia sẻ bản thân đã cải thiện được các kỹ năng liên quan.
 
Trong tuần học thứ hai với chủ đề “Legal Issues” và “Writing for Readability”, ThS. Phạm Lộc Hà đã cung cấp cho học viên bài giảng hữu ích đi kèm với các bài tập vận dụng giúp các bạn phát triển kỹ năng phân tích pháp lý, kỹ năng viết pháp lý, đồng thời mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành.
Trong tuần học thứ ba với chủ đề “Legal Writing”, ThS. Trần Minh Tú đã mang đến các bài tập thực hành giúp học viên vận dụng kiến thức đã học nhằm nâng cao kỹ năng viết pháp lý. Học viên làm việc cá nhân, theo cặp và làm việc nhóm để giải quyết các đề bài được đặt ra.
 
Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn ThS. Trần Minh Tú và ThS. Phạm Lộc Hà đã mang đến những kiến thức hữu ích và thiết thực cho các bạn học viên tham dự trong khuôn khổ Khóa học.
 
Các bạn học viên đã phát huy tinh thần học tập chủ động trong việc tương tác với giảng viên và đóng góp xây dựng bài. Ban Tổ chức hy vọng các bạn tiếp tục giữ vững tinh thần học tập tích cực, tham gia lớp học đầy đủ và hoàn thành xuất sắc Khóa học.
——————
 
On Saturdays and Sundays, July 15,16, 22 and 23, 2023, the next sessions within the frame of Specialized Course Legal English 2023 went smoothly and received positive feedback from learners. After each session, learners highly evaluated the teaching quality of the lecturers and shared that their related skills were improved.
 
In the second week of two sessions on the topic “Legal Issues” and “Writing for Readability”, LL.M. PHAM Loc Ha provided learners with useful lectures with practical exercises to help them sharpen legal analysis skills, legal writing skills, and expand Legal English vocabulary.
 
In the third week of two sessions on the topic “Legal Writing”, LL.M. TRAN Minh Tu brought practical exercises to assist learners in applying the knowledge they had learned to hone their legal writing skills. Learners worked individually, in pairs and in groups to solve the given cases.
 
The Organizing Committee would like to express our sincere gratitude to LL.M. TRAN Minh Tu and LL.M. PHAM Loc Ha for bringing useful and practical knowledge to the learners within the framework of the Course.
 
The learners kept the spirit of active learning in interacting with the lecturers and contributing to the lessons. The Organizing Committee hopes that you all continue to maintain a positive learning spirit, participate fully in the class and successfully complete the Course.