Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ttt-1024x674.png
 
(Tiếng Việt được trình bày bên dưới)
 
📌In April 2021, the University of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh City granted the decision to establish the Institute of International and Comparative Law (IICL), based on the development of the American Law Center.
 
📌IICL is a pioneering entity with the mission of promoting social development and progress through the results of research activities and the provision of excellent support services for legal research.
 
📌IICL projects to become the leading institute in Vietnam for the research of law, policies and legal consultation. In the coming period, IICL will prioritize common objectives such as:
 
– Enhance research capacity and training quality by conducting first-class research activities in the field of law;
 
– Provide proposals and consultation to strengthen Viet Nam’s laws and policies in pursuance of the global economic integration;
 
– Contribute high-quality research outputs and practical projects to the society.
 
📌At the ceremony to announce and award decision on appointment of IICL personnel, the UEL’s board of rectors appointed:
 
– Managing Director: Dr. Dao Gia Phuc;
 
– Deputy Managing Director: Dr. Trinh Thuc Hien;
 
– And Research Directors of IICL.
 
📌We hope that the Institute of International and Comparative Law will thrive in the future, contributing to UEL’s development as well as to society through academic and research activities.
 
Detail information: https://iicl.uel.edu.vn/
 
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là bonhiem-web-1024x579.jpg
——————————————-
[ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT, ĐHQG TP HCM THÀNH LẬP VIỆN PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ SO SÁNH]
 
📌Vào tháng 4 năm 2021, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định thành lập Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh (IICL), dựa trên nền tảng sự phát triển của Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ.
 
📌IICL được thành lập với sứ mạng thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua kết quả của các hoạt động nghiên cứu và cung cấp dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu chất lượng cao trong lĩnh vực luật.
 
📌Với định hướng trở thành một trong những viện nghiên cứu, tư vấn chính sách hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực luật, IICL sẽ ưu tiên thực hiện mục tiêu chung bao gồm:
 
– Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo thông qua các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực luật;
 
– Tư vấn, khuyến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật phù hợp với nhu cầu hội nhập quốc tế;
 
– Cung cấp cho xã hội những công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng cao.
 
📌Về nhân sự, Trường Đại học Kinh tế – Luật đã ra quyết định bổ nhiệm các vị trí quản lý:
 
– Viện trưởng: TS. Đào Gia Phúc
 
– Phó Viện trưởng: TS. Trịnh Thục Hiền
 
– Cùng các trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Viện.
 
📌Kính chúc Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường cũng như đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động nghiên cứu và học thuật khác.
 
Thông tin chi tiết về IICL: https://iicl.uel.edu.vn/