[HỌC BỔNG] Chương trình học bổng Thạc sỹ Luật (LL.M.) của trường Đại học Indiana, Robert H. McKinney Shool of Law

Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Kinh tế – Luật và Trường Đại học Indiana, Robert H.McKinney School of Law, hằng năm trường Đại học Indiana sẽ dành một số suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc của UEL theo học chương trình Thạc sỹ Luật tại đây (hiện có 4 bạn sinh viên K13 và K14 UEL đang theo học).

1. Giá trị học bổng: $20.000/ $34.356 (tổng học phí)

2. Đối tượng tham gia
– Tham gia buổi giới thiệu về học bổng: tất cả các sinh viên chuyên ngành Luật có quan tâm
– Phỏng vấn học bổng: Sinh viên năm 4 chuyên ngành Luật.
(Thông tin chi tiết: https://bit.ly/2UAOexq )

3. Cách thức đăng ký: 
Các bạn sinh viên có mong muốn tham dự buổi phỏng vấn với đại diện trường Đại học Indiana vui lòng hoàn thành form thông tin cá nhân ( https://bit.ly/2PCjSeD ) và gửi về địa chỉ email alc@uel.edu.vn trước ngày 31/1/2019.

Thông tin chi tiết về chương trình Thạc sỹ Luật (LL.M.) tại trường Đại học Indiana các bạn vui lòng xem tại đường link:
https://mckinneylaw.iu.edu/admissions/llm/index.html
——–
Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ: 
Trung tâm Pháp luật Hoa kỳ ALC – UEL
Email: alc@uel.edu.vn
Tel: (028) 37244 514 – Ext: 6525