📌 Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam (VLSN) được thành lập vào tháng 09/2019 đến nay đã thu hút sự tham gia gần 60 cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam và từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong việc trở thành diễn đàn hữu ích để trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên; chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực, thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động đào tạo Luật tại Việt Nam.
📌 Trên cơ sở sự thống nhất của Ban Điều hành Mạnh lưới, Trường Đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG – HCM nhận chuyển giao nhiệm vụ Chủ tịch VLSN nhiệm kỳ 2022 – 2024. Theo đó, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh là đơn vị đầu mối được nhà Trường giao phó thực hiện các hoạt động của Mạng lưới.
📌 Tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua:
📍Các hoạt động về chuyên môn:
⭐️ Ngày 20/7/2022 tổ chức thành công Tọa đàm“Phát triển và chia sẻ nguồn lực giữa các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam”, thu hút 60 nhà khoa học tham dự với 02 phiên; 06 bài tham luận với các nội dung như trao đổi giảng viên; các sáng kiến nhằm đẩy mạnh phát triển, huy động nguồn lực, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, hợp tác trong và ngoài nước, nâng cao uy tín của các thành viên trong mạng lưới.
⭐️ Ngày 11-12/03/2023 tổ chức thành công Hội nghị thường niên VLSN 2022 kết hợp với Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo Luật ở Việt Nam hiện nay” tổ chức tại Khoa Luật, Trường ĐH Cần Thơ, thu hút sự tham dự của hơn 30 cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam.
⭐️ Ngày 23/10/2023 tổ chức thành công Hội nghị khoa học trẻ “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và kỷ nguyên số” với sự tham dự và trình bày tham luận, thảo luận của gần 70 nhà khoa học. Sau Hội nghị, BTC đã xuất bản Kỷ yếu có kỷ yếu ISBN.
⭐️ Ngày 14-15/03/2024 tổ chức thành công Hội nghị thường niên VLSN 2023 tổ chức tại Trường ĐH Kinh tế – Luật kết hợp với Hội thảo khoa học “Đào tạo Luật theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng tại Việt Nam hiện nay” tổ chức tại Trường Đại học Văn Lang.
📍Các hoạt động khác:
⭐️ Thu hút được sự tham gia mới của các cơ sở đào tạo Luật.
⭐️ Xây dựng được hình ảnh của Mạng lưới thông qua các trang thông tin điện tử:
+ Trang fanpage chính thức của Mạng lưới thu hút gần một nghìn lượt theo dõi;
+ Chục ngàn lượt truy cập vào website của Mạng lưới;
+ Tổng hơn 100 bài đăng.
⭐️ Tăng cường mạnh mẽ các hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật giữa các Trường thành viên.
Tại Hội nghị thường niên VLSN 2023, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tiếp nhận vai trò chủ tịch VLSN nhiệm kỳ 2024-2026.
* Một số hình ảnh