📌 Ngày 15/3/2024, tại Trường ĐH Kinh tế – Luật (UEL) đã diễn ra Hội nghị thường niên Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam (Vietnamese Law School Network – VLSN) năm 2023 với đơn vị đầu mối thực hiện là Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh. Trong nhiệm kỳ 2022 – 2024, UEL đảm nhận vai trò Chủ tịch Mạng lưới.
📌 Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Lê Tuấn Lộc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kinh tế – Luật, PGS.TS Lê Vũ Nam – Phó hiệu trưởng UEL, Trưởng ban điều hành VLSN cùng gần 100 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia đến từ các cơ sở đào tạo luật.
📌 Đây là diễn đàn để các cơ sở đào tạo luật trong Mạng lưới cùng các cơ quan quản lý trong lĩnh vực giáo dục giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo, thúc đẩy trao đổi giảng viên, sinh viên khối ngành luật. Theo đó, TS. Đào Gia Phúc, Viện trưởng, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế – Luật, điều phối, phổ biến hoạt động thảo luận nhóm trong Hội nghị, các đại biểu được chia thành 05 nhóm thảo luận tương ứng với các chủ đề (i) trao đổi giảng viên, sinh viên; (ii) nghiên cứu khoa học; (iii) phát triển chương trình đào tạo; (iv) bảo đảm chất lượng; và (v) phục vụ cộng đồng.
📌 Đồng thời, Hội nghị cũng tổng kết các hoạt động của VLSN năm 2023 cũng như đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024 hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo luật tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của Mạng lưới cũng được công khai tại Hội nghị thông qua phần trình bày của TS. Đào Gia Phúc.
📌 Tại Hội nghị, Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM và Trường ĐH Luật, ĐHQG Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên. Đồng thời, Trường ĐH Luật, Đại học Huế cũng đã tiếp nhận vai trò Chủ tịch VLSN nhiệm kỳ 2024 – 2026.
📌 Sau 05 năm đi vào hoạt động, VLSN đã từng bước khẳng định hình ảnh đối với xã hội. Trong bối cảnh mới, giáo dục – đào tạo nói chung và đào tạo luật nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức. Với sự quyết tâm của Ban Điều hành và các đơn vị thành viên trong Mạng lưới, VLSN sẽ tiếp tục thực hiện hóa những ý tưởng về sự phát triển chung của Mạng lưới và các đơn vị thành viên, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ cho sự nghiệp phát triển xã hội, đất nước.
(Nguồn ảnh: Phòng truyền thông UEL)