[RECAP] Specialised Course: “Protection of the natural environment under International Humanitarian Law”
[Tổng kết] Khóa học chuyên đề: “Bảo vệ môi trường tự nhiên theo Luật Nhân đạo Quốc tế”
(Tiếng Việt được trình bày bên dưới)
📌 On Tuesday 22 November 2022, the course had the participation of lecturers, students of Hanoi University of Law; Vietnam National University, Hanoi – University of Law; University of Law, Hue University; Faculty of Law, Can Tho University; University of Economics and Law (UEL) and lecturers, students of Law in Thailand, Laos, Cambodia. The course venues in UEL Campus (in-person participants) and MS Teams platform (remote participants).
📌 Through two session on “Introduction to International Humanitarian Law” and “Protection of the Natural Environment during armed conflict: ICRC’s updated guidelines”, Ms. Durkhanay Ijaz (Legal Advisor ICRC Bangkok) and Ms. Malin Elisabet Sundgren (Regional legal advisor) were to clarify how IHL seeks to protect the natural environment during armed conflicts and the role of national legislation, policies, and military practice in crafting an effective preventive response. In session 3 (case study exercises), participants had the opportunity to interact, build and apply the knowledge in the Course.
📌 We appreciate the effort from Ms. Durkhanay Ijaz and Ms. Malin Elisabet Sundgren, our participants in bringing the lecture to fruition.
📌 The Specialised Course was extremely successful and received positive feedback from lecturers, students, and other participants.
———————-
📌 Vào Thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022, Khóa học có sự tham gia của các giảng viên trẻ, sinh viên từ các các cơ sở đào tạo trong nước như Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật, ĐHQG Hà Nội; Đại học Luật, Đại học Huế; Khoa Luật, Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) và các giảng viên trẻ, sinh viên chuyên ngành Luật tại Thái Lan, Lào, Campuchia thông qua hình thức tham dự trực tiếp tại UEL hoặc trực tuyến tại ứng dụng MS Teams.
📌 Thông qua hai chuyên đề về “Giới thiệu Luật Nhân đạo quốc tế” và “Bảo vệ môi trường tự nhiên trong xung đột trang: Hướng dẫn cập nhật ICRC”, bà Durkhanay Ijaz (Cố vấn pháp lý ICRC Bangkok) và bà Malin Elisabet Sundgren (Cố vấn pháp lý khu vực)” đã làm rõ các quy định của Luật Nhân đạo Quốc tế về vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên trong các cuộc xung đột vũ trang cũng như tầm quan trọng của của pháp luật quốc gia và các hoạt động quân sự thực tế trong việc thực thi đối với vấn đề này. Tại chuyên đề thứ ba (các bài tập tình huống) đã giúp những người tham gia có cơ hội tương tác, xây dựng, áp dụng những kiến thức trong Khóa học.
📌 Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn bà Durkhanay Ijaz và bà Malin Elisabet Sundgren đã cung cấp những kiến thức bổ ích đến với giảng viên, sinh viên tham dự trong khuôn khổ khóa học và nhiệt tình giải đáp các thắc mắc của người tham gia.
📌 Buổi giảng chuyên đề đã diễn ra rất sôi nổi và thành công tốt đẹp, đồng thời cũng nhận được những phản hồi tích cực từ người tham dự.