Ngày 01.03.2020, Chính phủ Ireland đã chính thức thông qua dự án HealthyAIR.

Ngày 01.03.2020, Chính phủ Ireland đã chính thức thông qua dự án HealthyAIR: Modelling the Impact of Air Pollution and Climate Change on Public Health in Ho Chi Minh City for Policy Making and Awareness Creation using Machine Learning hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), Viện Môi trường và Tài nguyên (IER), Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Đại học Dublin, Ireland (UCD). Đề án tập trung giải quyết các vấn đề về ô nhiễm không khí, khí thải nhà kính và sức khỏe cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua việc thu thập dữ liệu, thông tin về khí thải từ hoạt động giao thông, sinh hoạt của cư dân và các nguồn sinh học khác, đề án sẽ xây dựng một báo cáo chi tiết về tình trạng ô nhiễm không khí và lượng khí thải nhà kính tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đề xuất các chính sách nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí và cải thiện sức khỏe cộng đồng.Thời gian thực hiện dự án từ ngày 01/03/2020 đến ngày 01/03/2022 với tổng kinh phí được tài trợ là 338.066 Euro. Tại Trường Đại học Kinh tế – Luật, Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ, Phòng Quan hệ Đối ngoại và Khoa Toán Kinh tế là các đơn vị trực tiếp triển khai, thực hiện đề án. Dự án này ghi nhận sự thành công về mặt hợp tác quốc tế của UEL đối với các đối tác Châu Âu, đặc biệt tại Ireland là UCD, DCU, GMIT và là dự án mang tính liên ngành quốc tế của UEL.

_____

Thông tin chi tiết hoặc giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ:
Trung tâm Pháp luật Hoa kỳ ALC – UEL
Email: alc@uel.edu.vn
Tel: (028) 37244 514 – Ext: 6525