TOẠ ĐÀM “PHÁT TRIỂN VÀ CHIA SẺ NGUỒN LỰC GIỮA CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LUẬT TẠI VIỆT NAM” (25/07/2022)

Ngày 20/7/2022, với vai trò là chủ tịch Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam giai đoạn 2022-2024, Trường Đại học Kinh tế – Luật đã tổ chức tọa đàm “Phát triển và chia sẻ nguồn lực giữa các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam”   Toạ đàm rất