Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh (IICL), là một viện nghiên cứu trực thuộc trường Đại học Kinh tế – Luật. IICL đặt trụ sở chính tại Trường Đại học Kinh tế – Luật, Khu phố 3, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mục tiêu của IICL là góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên, từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực pháp lý và các lĩnh vực, chuyên ngành có liên quan ở Trường Đại học Kinh tế – Luật cũng như các trường đại học khác ở Việt Nam thông qua các hoạt động sau:

  • Công bố các công trình nghiên cứu chuyên sâu 
  • Thiết lập một môi trường nghiên cứu có cơ sở vật chất và dữ liệu đầy đủ, hiện đại, tương thích với chuẩn quốc tế
  • Thông qua việc tổ chức và điều hành các ấn phẩm/tạp chí chuyên ngành pháp lý
  • Sự phát triển của Viện góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiên cứu
  • Viện cũng là đầu mối, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động nghiên cứu pháp lý
  • Với nguồn thông tin, dữ liệu đầy đủ trong lĩnh vực luật của Viện là dữ liệu quan trọng để xây dựng phần mềm chống “đạo văn” đối với các đề tài nghiên cứu khoa học, sách tham/chuyên khảo, giáo trình, luận văn, luận án, giáo trình…
  • Cung cấp các bình luận, gợi ý, đề xuất về mặt chính sách
  • Thực hiện các dịch vụ dịch thuật các cơ sở dữ liệu, văn bản pháp luật chất lượng cao cho các nhà đầu tư nước ngoài làm việc tại Việt Nam