📌 Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL)  xin trân trọng thông báo tới quý đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học về một số thay đổi trong kế hoạch tổ chức hội thảo “Bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn”, cụ thể:

  1. Thời gian tổ chức Hội thảo: 8h00 – 16h00, ngày 12 tháng 10 năm 2022
  2. Gia hạn thời gian nhận bài viết: đến hết ngày 25 tháng 09 năm 2022

📌 Thời gian vừa qua, Ban Tổ chức Hội thảo rất vui mừng vì đã nhận được nhiều bài viết từ quý chuyên gia, nhà khoa học. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự  quan tâm và đóng góp của quý đại biểu đến với hội thảo.

📌 Thông tin hội thảo:

– Hạn nộp bài : 25/09/2022

– Ngày tổ chức hội thảo: 12/10/2022

– Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

– Thư mời viết bài Hội thảo: https://iicl.uel.edu.vn/tmvb-htqg-rnm/

📌 Thông tin chi tiết về Ban biên tập Hội thảo: https://iicl.uel.edu.vn/bbt-htqg-rnm/

#UEL #IICL_UEL #Hoithao #Rungngapman