(Tiếng Anh được trình bày bên dưới)
(English caption below)
 
Thứ 7 và Chủ nhật, ngày 8 và ngày 9 tháng 7 năm 2023, Khóa học Legal English 2023 đã chính thức bắt đầu. Dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện và TS. Đào Gia Phúc, hai buổi học đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ và nhận được những phản hồi tích cực từ học viên.
 
Trong buổi học đầu tiên với chủ đề “Legal Research and Analysis”, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện đã cung cấp cho học viên bài giảng bổ ích, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn để học viên có cái nhìn tổng quan nhất về tiếng Anh pháp lý.
 
Trong buổi học thứ hai với chủ đề “Legal Analysis”, TS. Đào Gia Phúc đã mang đến các bài tập thực hành giúp học viên vận dụng kiến thức đã học nhằm nâng cao kỹ năng phân tích pháp lý. Học viên có cơ hội làm việc cá nhân và làm việc nhóm để giải quyết các tình huống đưa ra.
 
Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện và TS. Đào Gia Phúc đã mang đến những kiến thức hữu ích và chia sẻ thực tế cho các bạn học viên tham dự trong khuôn khổ Khoá học.
 
Các bạn học viên đã rất chăm chỉ và nhiệt huyết trong các buổi học. Ban Tổ chức hy vọng các bạn tiếp tục giữ vững tinh thần học tập chủ động, tham gia lớp học đầy đủ và hoàn thành xuất sắc Khóa học Legal English 2023.
——————
 
On Saturday and Sunday, July 8 and 9, 2023, Specialized Course Legal English 2023 officially started. Under the guidance of Assoc.Prof.Dr. NGUYEN Ngoc Dien and Dr. DAO Gia Phuc, the first two sessions went smoothly and received positive feedback from learners.
 
In the first session on the topic “Legal Research and Analysis”, Assoc.Prof.Dr. NGUYEN Ngoc Dien provided learners with useful lectures and shared hands-on experiences so that learners could have the best overview of Legal English.
 
In the second session on the topic “Legal Analysis”, Dr. DAO Gia Phuc brought practical exercises to help learners apply the knowledge they had learned to hone their legal analysis skills. Learners had the opportunity to work individually and in groups to solve the given cases.
 
The Organizing Committee would like to express our sincere gratitude to Assoc.Prof.Dr. NGUYEN Ngoc Dien and Dr. DAO Gia Phuc for bringing the lectures to fruition to the learners within the framework of the Course.
 
The learners were diligent and enthusiastic in class. The Organizing Committee hopes that you all continue to maintain the spirit of active learning, participate fully in the class and successfully complete Specialized Course Legal English 2023.