Trường Đại học Kinh tế – Luật khai giảng khóa học UEL Summer School 2018: Consumer Protection Law and Tort Law of the US (24/07/2018)

Trường Đại học Kinh tế – Luật khai giảng khóa học UEL Summer School 2018: Consumer Protection Law and Tort Law of the US (With English caption below) UEL Summer School là một trong những hoạt động thường niên của Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ, đơn vị nghiên cứu được thành lập bởi Trường

[UEL Summer School 2018] Chuyên đề 2: Pháp luật về Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (30/07 – 03/08/2018) (19/05/2018)

Chuyên đề 2 về Pháp luật về Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng sẽ được giảng dạy bởi Giáo sư John Hill đến từ Indiana University Robert H. McKinney School of Law. Giáo sư John Hill đã giảng dạy nhiều năm trong các lĩnh vựcTố tụng Dân sự, Luật Hiến pháp, Pháp

[UEL Summer School 2018] Chuyên đề 1: Pháp luật về Bảo vệ người tiêu dùng (23/07 – 27/07/2018) (15/05/2018)

Chuyên đề 1 về Pháp luật về Bảo vệ người tiêu dùng sẽ được giảng dạy bởi Giáo sư Max Huffman đến từ Indiana University Robert H. McKinney School of Law. Giáo sư Max Huffman đã giảng dạy nhiều năm trong các lĩnh vực Luật chống độc quyền, Giao dịch bảo đảm, Pháp luật về

Thông báo chiêu sinh: UEL Summer School 2018 (10/05/2018)

Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ trân trọng thông báo đến các anh chị học viên và các bạn sinh viên chương trình “UEL SUMMER SCHOOL 2018: PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG DƯỚI GÓC NHÌN LUẬT HOA KỲ” do các GS đến

Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ trường Đại học Kinh tế – Luật khai giảng khóa học UEL Summer School 2017 (01/08/2017)

Ngày 01.8.2017, Trường Đại học Kinh tế – Luật đã khai giảng khóa học về Luật Hợp đồng Thương mại Quốc tế “UEL Summer School 2017: International Sales Law from the Perspective of the US”.  Đây là khóa học hoàn toàn bằng tiếng Anh do các giáo sư đến từ Hoa Kỳ giảng dạy, dành

Khoá học hè (06/12/2016)

Bên cạnh định hướng hoạt động nhắm đến việc phục vụ giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của trường, trung tâm cũng đồng thời cung cấp dịch vụ chất lượng cao liên quan đến Pháp luật Hoa Kỳ, dưới hình thức các Khoá học hè có thu phí (Summer School),

Page 3 / 3123