Bên cạnh định hướng hoạt động nhắm đến việc phục vụ giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của trường, trung tâm cũng đồng thời cung cấp dịch vụ chất lượng cao liên quan đến Pháp luật Hoa Kỳ, dưới hình thức các Khoá học hè có thu phí (Summer School), các khoá học này vốn rất phổ biến tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới nhưng vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam, được xây dựng theo hình thức module về các chủ đề liên quan đến pháp luật Hoa Kỳ do chính các giáo sư Hoa Kỳ tham gia giảng dạy.

  • Đối tượng tham gia của khoá học là những người hiện đang công tác tại các cơ quan chuyên môn quan tâm đến các chủ đề mà khoá học cung cấp cũng như sinh viên, học viên cao học tại Việt Nam và trên thế giới.
  • Thời gian dự kiến sẽ tiến hành vào 02 tuần đầu tiên của tháng 08 hằng năm.
  • Các chủ đề học dự kiến:
  1. Economic Analysis of Law – GS. Nicholas Georakopoulos
  2. US Legal Research & Writing – GS. Cynthia Adams
  3. US-International Sales Law & Practice – GS. Lan Cao
  4. US/UNCITRAL Secured Transactions Law & Practice – GS. Xuan-Thao Nguyen