[UEL Summer School 2018 [UEL Summer School 2018] Tham quan Công ty luật YKVN] Tham quan Công ty luật YKVN

(With English caption below)

Vào buổi chiều 24/07/2018, các học viên của UEL Summer School 2018 đã tới tham quan một trong những Công ty luật nội địa hàng đầu Việt Nam – YKVN. Các học viên đã được nghe Luật sư thành viên Eli Mazur giới thiệu về lịch sử hình thành, các lĩnh vực hoạt động chính và các hoạt động thường niên của YKVN. Luật sư Eli Mazur đã phân tích các giao dịch YKVN thường thực hiện: M&A, project finance (tạm dịch “hoạt động cung cấp tài chính cho dự án đầu tư”), giải quyết tranh chấp… đặc biệt hơn cả, YKVN là công ty luật được Chính phủ Việt Nam lựa chọn đại diện trong các tranh chấp quốc tế. Luật sư cũng giải đáp thắc mắc về việc hành nghề luật Việt Nam và cung cấp các điều kiện tuyển dụng của Công ty cho những học viên có quan tâm. Trước khi kết thúc buổi thăm quan, các học viên được thăm quan toàn bộ tầng làm việc của YKVN tại tầng 11 tòa nhà Metropolitan.


On the afternoon of July 24th 2018, UEL Summer School 2018 participants had an excursion at one of the best domestic law firms of Viet Nam – YKVN. The participants had the chance to listen to Partner Eli Mazur introduce the founding history, main fields of practice and annual activities of the company. Lawyer Eli Mazur analyzed YKVN usual transactions: M&A, project finance, dispute settlement…to better the understanding of participants of YKVN usual practice. Moreover, YKVN is especially chosen to represent the Vietnamese government in international disputes. The lawyer also answered questions on Vietnam legal environment and provide YKVN’s job requirement to interested participants. Before the end of the excursion, participants visited the whole office floor of YKVN on the 11th Floor of the Metropolitan Building.

———–
Thông tin chi tiết hoặc giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ: 
Trung tâm Pháp luật Hoa kỳ ALC – UEL
Email: alc@uel.edu.vn
Tel: (028) 37244 514 – Ext: 6525

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà