PARTNER (29/04/2021)

International collaboration Domestic collaboration

The Institution (27/04/2021)

Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh (IICL), là một viện nghiên cứu trực thuộc trường Đại học Kinh tế – Luật. IICL đặt trụ sở chính tại Trường Đại học Kinh tế – Luật, Khu phố 3, Linh Xuân, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.Mục tiêu của IICL là góp phần nâng cao

People (22/03/2021)

Mission and vision (25/11/2016)

About us IICL was established in April 2021 based on the development of American Law Centre. The Institute is a pioneering entity that is invested with leading law databases in Viet Nam such as HeinOnline, Jstor, LexisNexis, ProQuest and Thu Vien Phap Luat. IICL’s staff consists of high-calibre researchers who received intensive training at prestigious

History (25/11/2016)

Trường Đại học Kinh tế – Luật là một đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) được thành lập theo quyết định số 377/QĐ/TTg ngày 24 tháng 03 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQG Tp.HCM (được thành lập ngày 06/11/2000 theo