WARM WELCOME Assoc. Prof. VO TRI HAO

(Tiếng Anh được trình bày bên dưới)

(English caption below)

Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh vô cùng vui mừng và trân trọng thông báo PGS.TS Võ Trí Hảo được bổ nhiệm chức danh chuyên gia cao cấp công tác tại Viện.

📌 PGS.TS Võ Trí Hảo có chuyên môn nghiên cứu về các lĩnh vực tư vấn, hoà giải, tố tụng và từng chủ trì nhiều dự án nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, phản biện xã hội, đồng thời là tác giả của rất nhiều đầu sách, bài viết trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước.

📌 Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh rất vinh dự khi PGS.TS Võ Trí Hảo gia nhập vào đội ngũ các nhà khoa học của Viện và hi vọng rằng sự đồng hành của Thầy trong thời gian tới sẽ đóng góp thêm vào sự phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của Viện nói riêng và Trường Đại học Kinh tế – Luật nói chung.

———————————–

The Institute of International and Comparative Law (IICL-UEL) is delighted to announce the appointment of Assoc. Prof. Vo Tri Hao as a Senior Expert in IICL.

📌 Assoc. Prof. Vo Tri Hao specializes in the research fields of consultancy, mediation, and litigation and has chaired several scientific research projects, community services, and social criticism. Additionally, he is the author of many books and articles published in esteemed domestic and international scientific journals.

📌 IICL-UEL is pleased to welcome Assoc. Prof. Vo Tri Hao joins the IICL’s scholars team, and we hope that his presence will contribute to the development and enhance the prestige of the IICL and the University of Economics and Law.

PGS.TS Võ Trí Hảo

 

Nguồn hình ảnh: Internet.,