WARM WELCOME Ms. NGUYEN PHUONG QUYNH CHI, LL.M.

(Tiếng Anh được trình bày bên dưới)
 
(English caption below)
 
Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh vô cùng vui mừng và trân trọng thông báo ThS Nguyễn Phương Quỳnh Chi đã gia nhập vào đội ngũ Nghiên cứu viên của Viện.
 
📌 ThS Nguyễn Phương Quỳnh Chi tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ Kinh tế và chính sách phát triển tại Trường Đại học Kobe trong khuôn khổ học bổng JDS (Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản) của Chính phủ Nhật Bản và chương trình Thạc sỹ Luật Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế – Luật.
 
📌 Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh rất vui mừng khi ThS Nguyễn Phương Quỳnh Chi gia nhập vào đội ngũ các nghiên cứu viên của Viện và hi vọng rằng sự đồng hành của Cô trong thời gian tới sẽ đóng góp thêm vào sự phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của Viện nói riêng và Trường Đại học Kinh tế – Luật nói chung.
 
———————————–
 
The Institute of International and Comparative Law (IICL-UEL) is delighted to announce the appointment of Ms. Nguyen Phuong Quynh Chi, LL.M. as a researcher at IICL.
 
📌 Ms. Nguyen Phuong Quynh Chi graduated from the Master’s program in Economics and Policy Development at Kobe University under the JDS scholarship (The Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid) offered by the Japanese Government, and the Master’s program in Economic Law at the University of Economics and Law.
 
📌 IICL-UEL is pleased to welcome Ms. Nguyen Phuong Quynh Chi, LL.M. joins the IICL’s research team, and we hope that her presence will contribute to the development and enhance the prestige of the IICL and the University of Economics and Law.
 
 

ThS. Nguyễn Phương Quỳnh Chi,