(Tiếng Việt được trình bày bên dưới)
 
📌On Friday 12 November 2021, UEL lecturers, students and other participants had the privilege to study U.S Tort Law with Professor Andrew R. Klein from Indiana University Robert H. McKinney School of Law.
 
📌Professor Andrew R. Klein is the Paul E. Beam Professor of Law and the Dean of Robert H. McKinney Law School from 2013-2020. Professor Andrew R. Klein has won 10 student teaching awards during his career. He is also the author of a number of casebooks and textbooks, namely “Toxic and Environmental Torts: Cases and Materials” (Thomson/West 2011), “Torts: Cases, Problems and Exercises” (Lexis/Nexis 4th ed. 2013) and “Mastering Tort Law 2nd Edition” (Carolina Academic Press 2016).
 
📌 The lecture was extremely engaging and has received positive feedback from lecturers, students and other participants.
 
📌 We appreciate the effort from Professor Andrew Klein and our participants in bringing the lecture to fruition despite the time-zone difference.
 
 
———————-
📌Vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Luật và những người tham gia khác đã tham dự buổi giảng chuyên đề: “Luật Môi trường và Luật Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Hoa Kỳ” của Giáo sư Andrew R. Klein từ Trường Luật Robert H. McKinney thuộc Đại học Indiana.
 
📌Giáo sư Andrew R. Klein là Giáo sư Luật Paul E. Beam và là Hiệu trưởng Trường Luật Robert H. McKinney từ năm 2013-2020. Giáo sư Andrew R. Klein đã giành được hơn 10 giải thưởng về giảng dạy trong suốt sự nghiệp của mình. Ông cũng là tác giả của một số sách giáo khoa, cụ thể là “Toxic and Environmental Torts: Cases and Materials” (Thomson/West 2011), “Torts: Cases, Problems and Exercises” (Lexis/Nexis 4th ed. 2013) và “Mastering Tort Law 2nd Edition” (Carolina Academic Press 2016).
 
📌 Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Giáo sư Andrew R. Klein đã cung cấp những kiến thức bổ ích đến với giảng viên, sinh viên tham dự trong khuôn khổ buổi giảng.
 
📌Buổi giảng chuyên đề đã diễn ra rất sôi nổi và thành công tốt đẹp, đồng thời cũng nhận được những phản hồi tích cực từ người tham dự.