📣📣📣

Within the scope of the Vietnam Society of International Law (VSIL) – University of Economics and Law (UEL) cooperation, Professor Robert “Bob” Epstein – Arbitrator of FINRA (Financial Industry Regulatory Association) shall lecture on “Arbitration of International Commercial Disputes”. This course will provide high-quality lectures on commercial arbitration and academic exchanges for lecturers, researchers, students from Viet Nam.

The 2-week course consists of 4 sessions:
Session 1: Arbitration
Session 2: Mediation
Session 3: Rules of arbitration
Session 4: International Chamber of Commerce


Time & Venue:

⏰ 9h00 – 11h00, 11 – 22 November (except Saturday and Sunday)
🏣 Room B1.403, UEL Campus.

Admission is free. To register, please contact alc@uel.edu.vn


_________
Thông qua đối tác là Hội Luật Quốc tế Việt Nam (VSIL), Trường Đại học Kinh tế – Luật tổ chức khoá học: “Arbitration of International Commercial Disputes” do Giáo sư Robert “Bob” Epstein, Luật sư cao cấp, Giáo sư thỉnh giảng của Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý Quốc tế trường Đại học Nicolaus Copernicus và Trọng tài viên của FINRA (Financial Industry Regulatory Association), Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy. Khoá học sẽ cung cấp những bài giảng chuyên sâu chất lượng cao kết hợp với những hoạt động giao lưu học thuật giữa GS với các chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cao học và sinh viên tại Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật về Trọng tài Thương mại.

Khóa học kéo dài 2 tuần bao gồm 4 chuyên đề:
Chuyên đề 1: Arbitration
Chuyên đề 2: Mediation
Chuyên đề 3: Rules of arbitration
Chuyên đề 4: International Chamber of CommerceThời gian & địa điểm:

⏰ Thời gian: 9h00 – 11h00 các ngày từ 11/11 đến 22/11/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật)
🏣 Địa điểm: Phòng B1.403, Trường Đại học Kinh tế – Luật

Cách thức đăng ký:
Các em sinh viên có nguyện vọng tham gia khóa học, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: alc@uel.edu.vn
_________

➡ Thông tin chi tiết hoặc giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ:
Trung tâm Pháp luật Hoa kỳ ALC – UEL
Email: alc@uel.edu.vn
Tel: (028) 37244 514 – Ext: 6525