📌 (Link đăng ký tham dự ở bên dưới)
—————————
🗓 14:00 ngày 04/06/2021, phát trực tuyến.
—————————
📌 Hãy tham gia cùng chúng tôi, Toạ đàm “Lý thuyết Pháp luật Nữ quyền”.
📌 Tại đây, các diễn giả không chỉ thảo luận về vấn đề bình đẳng giới, mà còn đi sâu vào các vấn đề liên quan đến cấu trúc bên trong của pháp luật.
📌 Một trong những câu hỏi kinh điển trong luật học, đó là liệu pháp luật có trung lập và khách quan khi tiếp cận các mối quan hệ xã hội bằng các khái niệm và quy chuẩn trừu tượng; hay pháp luật ẩn chứa các quan hệ quyền lực trong xã hội. Ở đây, có nhưng không giới hạn trong, các quan hệ về giai cấp, về chủng tộc và về giới. Toạ đàm này sẽ gợi mở các câu hỏi nghiên cứu về tiếp cận lý thuyết pháp luật nữ quyền.
—————————
🗒 Đăng ký tham dự tại: