📌 Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh thông báo tuyển 15 cộng tác viên hỗ trợ Hội thảo khoa học “Bảo vệ và Phát triển bền vững rừng ngập mặn: Chính sách, pháp luật và thực tiễn.” 

📌 Yêu cầu đối với Cộng tác viên:

– Là sinh viên ngành Luật, Trường Đại học Kinh tế – Luật;

– Có khả năng tập trung cao, tinh thần nghiêm túc, nhiệt huyết và cẩn thận trong công việc;

– Có khả năng xử lý tình huống tốt.

📌 Nhiệm vụ của Cộng tác viên:

– Hỗ trợ đón khách mời tại Hội thảo;

– Hỗ trợ kỹ thuật và công tác hậu cần tại Hội thảo (hỗ trợ teabreak, ăn trưa cho khách mời,…);

– Hỗ trợ các phiên thảo luận của Hội thảo;

– Tham gia 01 buổi tập duyệt trước ngày Hội thảo diễn ra tại Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh;

– Các nhiệm vụ khác do Ban tổ chức Hội thảo giao phó.

📌 Phúc lợi cho Cộng tác viên:

– Có phí hỗ trợ;

– Hỗ trợ ăn trưa;

– Có Giấy chứng nhận đã tham gia hỗ trợ Hội thảo Khoa học do Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh cấp.

📌 Thông tin hội thảo:

– Ngày diễn ra hội thảo: 12/10/2022 (8h – 17h)

– Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

📌 Ứng tuyển tại: https://forms.gle/8rUAs2vN29NPa1sY8