🗓 Thời gian: 08h00 – 12h00 ngày 20/07/2022

     Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom

📌 Đăng ký tham dự tại https://forms.gle/4A3buh7LcvKFTkFh7 

📌 Với vai trò là chủ tịch Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam giai đoạn 2022-2024, Trường Đại học Kinh tế – Luật trân trọng thông báo và kính mời Quý đại biểu tham dự tọa đàm “Phát triển và chia sẻ nguồn lực giữa các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam

📌 Tọa đàm nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến trao đổi giảng viên giữa các cơ sở đào tạo Luật thuộc hệ thống cũng như đề xuất các sáng kiến nhằm đẩy mạnh phát triển, huy động nguồn lực, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, hợp tác trong và ngoài nước, nâng cao uy tín của các trường trong mạng lưới;

 

 

 , ,