🗓 14:00 ngày 04/06/2021
————————
📌 Hãy tham gia Toạ đàm Lý thuyết Pháp luật Nữ quyền để cùng trao đổi cởi mở và chuyên sâu các vấn đề về giới, pháp luật về bình đẳng giới và phương pháp luận pháp luật nữ quyền.
————————
Các bài trình bày nổi bật là:
👨🏻‍💼 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ KHI GIA NHẬP LIÊN HỢP QUỐC NĂM 1977 TỚI NAY – NHÌN TỔNG QUAN TỪ CÁC GÓC ĐỘ GIỚI – Cố vấn cao cấp Vũ Ngọc Bình
👩🏻‍💼 PHỤ NỮ THAM CHÍNH ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO GIỚI NỮ – TS Dương Kim Anh và TS Lương Văn Tuấn
👩🏻‍💼 LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NỮ QUYỀN- HIỂU VÀ VẬN DỤNG TRONG BỐI CẢNH PHÁP LÝ ĐƯƠNG ĐẠI – TS Đoàn Thị Phương Diệp
👨🏻‍💼 PHÁP LUẬT CHỐNG BẠO LỰC VÀ BẠO LỰC CỦA PHÁP LUẬT: MỘT TIẾP CẬN LÝ THUYẾT NỮ QUYỀN VỀ BẠO LỰC TÍNH DỤC HÓA TRONG LUẬT HÌNH SỰ QUỐC TẾ – Thạc sĩ Lê Nguyễn Nhật Minh
————————
📌 Trong khuôn khổ toạ đàm, các diễn giả sẽ thảo luận các chủ đề khác như thuật ngữ nữ quyền, tích hợp lý thuyết nữ quyền trong dạy học đại học, tài chính toàn diện cho phụ nữ, bảo đảm quyền của người phụ nữ trong hoạt động lập pháp, nhận thức luận nữ quyền trong một số khía cạnh của luật sở hữu trí tuệ.
————————
📌 Hãy đăng ký tham dự với chúng tôi: