[English below]
 
📌 Vào ngày 26-27/3, đoàn khảo sát từ trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM được dẫn dắt bởi PGS. TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng, đã thăm một số phân khu trong rừng phòng hộ, phỏng vấn các hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng tại Cần Giờ. Chuyến đi nằm trong khuôn khổ của dự án “Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn huyện Cần Giờ, TPHCM”.
📌 Dự án thuộc Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp tài trợ. Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ, nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận.
📌 Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh sẽ tiếp tục thông tin về các hoạt động và những câu chuyện thú vị của đoàn trong chuyến đi này.
——————————
[FIELD TRIP AT CAN GIO DISTRICT]
📌 On March 26-27, a team from the University of Economics and Law, VNU-HCM, led by the Vice-Rector, Assoc. Dr. Le Vu Nam visited some subdivisions in the protection forest and interviewed households contracted to protect forests in Can Gio. The field trip is within the framework of the project “Legal training programme and legal aid for residents who participate in forest management and protection and who rely on forests for livelihood in Can Gio district, Ho Chi Minh City”.
📌 This project is designed and implemented under the EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam (EU JULE) framework with the financial contribution from the Justice Initiatives Facilitation Fund (JIFF). The JIFF is one of two components of the project “EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam” (EU JULE), funded by the European Union, to promote the rule of law in Vietnam through an accessible and reliable justice system.
📌 The IICL will continue to inform about the activities and stories during this trip.