Thông báo tuyển cộng tác viên tham gia đề tài khoa học và công nghệ: “Khung pháp lý cho Thị trường mua bán phát thải tại Việt Nam: Cơ sở lý luận và Đề xuất chính sách định hướng liên kết với Thị trường quốc tế”

📌 Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh thông báo tuyển cộng tác viên nghiên cứu tham gia đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQG loại C: “Khung pháp lý cho Thị trường mua bán phát thải tại Việt Nam: Cơ sở lý luận và Đề xuất chính sách định hướng liên kết với Thị trường quốc tế”.
 
📌 Số lượng tuyển dụng: Một (01) học viên cao học ngành luật tại Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM (từ khóa K22 trở về sau)
 
📌 Ứng viên nộp hồ sơ đến địa chỉ email iicl@uel.edu.vn, thời hạn đến hết ngày 05 tháng 04 năm 2023.
 
📌  Mọi thắc mắc ứng viên vui lòng liên hệ: ThS. Phạm Lộc Hà – Nghiên cứu viên, Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh ((028) 372 44 514 – 0934 164 818)
 
📌  Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: