[Sự kiện sắp diễn ra]
[KHOÁ HỌC NGẮN HẠN: “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ HỌC PHÁP LUẬT”]
[Upcoming Event]
[SPECIALIZED COURSE: “PRINCIPLES AND METHODS OF LAW AND ECONOMICS”]
(Tiếng Anh được trình bày bên dưới)
(English caption below)
📌 Khoá học ngắn hạn: “Phương pháp nghiên cứu kinh tế học pháp luật” được tổ chức bởi UEL thông qua Chương trình chuyên gia Fulbright. Khoá học tập trung cung cấp kiến thức nền tảng về kinh tế học pháp luật cho giảng viên, nghiên cứu viên tại UEL, giúp ứng dụng vào việc nghiên cứu và giảng dạy.
📌 Giảng viên : GS. Nicholas L Georgakopoulos, ĐH Indiana, Hoa Kỳ.
📌 Đối tượng tham gia: Giảng viên, nghiên cứu viên tại UEL.
📌 Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
📌 Thời gian & địa điểm:
🗓Thời gian: 9h00 – 12h00, từ ngày 17/04 đến 27/04/2023.
🗓Địa điểm: Trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế – Luật (Số 669, Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM).
📌 Hạn đăng ký: 10/04/2023.
Mọi thắc mắc liên quan đến khoá học, Quý Thầy, Cô vui lòng liên hệ qua email iicl@uel.edu.vn hoặc SĐT (028) 37244 514 – 6525 (giờ hành chính).
_____________________________
📌 Specialized Course: “Principles and Methods of Law and Economics” is organized by the University of Economics and Law, VNU-HCM in collaboration with the Fulbright Specialist Program. This course focuses on providing knowledge on Law and Economics for lecturers and researchers, contributing to research and teaching.
📌 Lecturer: Professor Nicholas L Georgakopoulos, Indiana University Robert H. McKinney School of Law.
📌 Participants: UEL’s Teaching staff and Researchers.
📌 Language: English.
📌 Time & venue:
🗓Time: 9h00 – 12h00, from 17/04 to 27/04/2023.
🗓Venue: University of Economics and Law (No. 669, National Highway 1, Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City).
Registration deadline: April 10, 2023.
If you have any questions regarding the course, please contact via email iicl@uel.edu.vn or phone number (028) 37244 514 – 6525 (office hours).