[Special Lecture Series] Lending Against Bitcoins: Bitcoins as Collateral in Secured Transactions

(Vietnamese caption below)

As part of the special lecture series, Prof. Xuan-Thao Nguyen of Indiana University Robert McKinney School of Law, U.S shall lecture on Lending Against Bitcoins: Bitcoins as Collateral in Secured Transactions. The topic touches on several areas of laws and offers an academic perspective on bitcons as collateral.

Time & Revenue: 
– 8h30 – 11h00 on Wednesday, August 1st 2018 
– Room A.812, UEL Campus.

Registration: https://bit.ly/2NZUGuW

Là một phần trong chuỗi bài giảng đặc biệt, Giáo sư Nguyễn Ngọc Xuân Thảo của trường Luật Robert McKinney Đại học Indiana, Hoa Kỳ sẽ giảng dạy về Sử dụng Bitcoin như một Tài sản Bảo đảm trong Giao dịch Vay Tài sản. Bài giảng sẽ cung cấp cho các học viên một cái nhìn tổng quan và học thuật chuyên ngành về tính pháp lý của việc sử dụng bitcoin trong giao dịch bảo đảm.

Thời gian & Địa điểm
– 8h30 – 11h00 Thứ tư, ngày 01/08/2018.
– Phòng A.812, UEL.

Đăng kí tại đây: https://bit.ly/2NZUGuW
———–
Thông tin chi tiết hoặc giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ: 
Trung tâm Pháp luật Hoa kỳ ALC – UEL
Email: alc@uel.edu.vn
Tel: (028) 37244 514 – Ext: 6525

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản