29 October 2021,
Hanoi time: 8:00am – 5:00pm
 
(Tiếng Việt được trình bày bên dưới)
 
📌 Register to join the conference via Zoom:
 
📌 We are delighted to announce panel sessions and the tentative schedule of the Conference on Feminism, Gender and Law 2021.
 
📌 Please note that there will be concurrent panels during the conference. Specifically, Panel 1: Violence Against Women and Sexual Harassment, Panel 2: Women’s Rights in Private Law and Panel 3: Feminist Approach to Dispute Settlement will occur simultaneously at 9.30 a.m; Panel 4: Feminist Legal Theory and Gender Mainstreaming, Panel 5: Gender Equality for Vulnerable Groups and Panel 6: Women’s Participation will take place at the same time at 2.30 pm. Audiences are advised to tailor the panels of their interests.
 
📌Abstracts and keynote speakers’ information are updated on our website. Please see https://fgl2021.uel.edu.vn/feminism-gender-and…/abstracts for further information.
 
📌Detail information of panel and the tentative programme: https://fgl2021.uel.edu.vn/femini…/panels-and-programmes-2
 
—————————————–
📌 Đăng ký tham dự hội thảo tại:
 
📌 Chúng tôi trân trọng giới thiệu các phiên hội thảo và lịch trình dự kiến của Hội thảo Quốc tế: “Nữ quyền, Giới và Pháp luật” 2021.
 
📌 Thông tin cụ thể về các phiên như sau:
– Phiên 1: Bạo lực đối với phụ nữ và quấy rối tình dục, phiên 2: Các quyền của phụ nữ trong luật tư và phiên 3: Cách tiếp cận của nữ giới trong giải quyết tranh chấp sẽ được diễn ra đồng thời lúc 9h30 sáng.
– Phiên 4: Lý thuyết pháp luật Nữ quyền và Giới, phiên 5: Bình đẳng giới với các nhóm dễ bị tổn thương và phiên 6: Sự tham gia của phụ nữ sẽ được bắt đầu cùng thời điểm vào lúc 2h30 chiều.
 
📌 Bài tóm tắt và thông tin về các diễn giả sẽ được cập nhập tại https://fgl2021.uel.edu.vn/feminism-gender-and…/abstracts
 
📌 Thông tin chi tiết về các phiên và lịch trình dự kiến của hội thảo được cập nhật tại https://fgl2021.uel.edu.vn/femini…/panels-and-programmes-2